Съвет за икономически и дипломатически отношения


Предоставяйки актуални новини и анализи, СИДО цели да информира своите читатели по важни икономически и дипломатически теми и събития.

Мисия

Мисията на организацията е насърчаване на културните, икономическите и дипломатическите отношения между различните страни, работейки за една по-интегрирана и балансирана международна среда.

Дейности

СИДО цели да постигне своите цели като създава платформа за информация, организира и участва в конференции, кръгли маси, както и съдейства и подкрепя дейностите и инициативите на своите членове и партньори.

Членство в СИДО


Членовете на СИДО са ФЛ и ЮЛ – фирми и НПО, които споделят ценностите и принципите на организацията. Фирмите-членки на СИДО основно развиват дейности в сферите на: селско стопанство, строителство, здравеопазване, ИТ комуникации, козметика и др.

Станете член

България


София, 1404
бул. България №51А
Тел: +359 2 417 2283

Контакти


Абонамент


Бъдете винаги информирани по актуалните теми и събития.