Декларация за поверителност


Бисквитки (‘Cookie') е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Бисквитките ще помогнат на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите, за да получавате най-подходяща за Вас информация и услуги.

Бисквитките имат различни функции. Те помагат да запомним Вашите предпочитания, да анализираме посещаемостта на нашия сайт и дори ни позволяват да Ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за Вас.

Бисквитките не могат да сканират или да извличат Вашата лична информация. Те не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра ви.

Сайтът www.cedr.bg и нашите доставчици могат да използват следните видове бисквитки:

• Функционални бисквитки - позволяват да запомним Вашите предпочитания и Ваши персонални настройки. Например, бисквитките Ви спестяват време и усилия за въвеждане на потребителско име всеки път, когато посетите сайта ни. Тези бисквитки ни помагат да поддържаме и сигурността на нашите услуги.

• Бисквитки, свързани с ефективността на сайта - позволяват да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика си (популярни страници, брой кликове). Също позволяват да се събира информация за демографските данни, интереси на потребители и за начина, по който използвате сайта ни. Това се прави с цел подобряване съдържанието и фунционалността на сайта ни и услугите ни, както и за извършване на пазарни проучвания. Изтриването на тези бисквитки може да доведе до ограничена функционалност на нашите услуги.

• Поведенческо-рекламни бисквитки (таргетирани) – тези бисквитки събират анонимна информация за начина, по който използвате сайта ни (страници, които посещавате, реклама, която Ви интересува). Това се прави с цел да Ви бъде предоставена реклама, съобразена с интересите Ви.

Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за изтриването на „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stop-cookies-installed.html.


Общи условия


1. www.cedr.bg е информационен сайт, който има за цел да представя актуална информация от чужди и собствени източници свързана с дейността на сдружение “Съвет за икономически и дипломатически отношения” ("СИДО" или "Съветът") до неограничен брой потребители. Собственик на този сайт е СИДО.

2. Всеки потребител на www.cedr.bg е длъжен да спазва общите условия за използване на услугите предоставяни от сайта.

3. СИДО и служителите на сдружението не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали вследствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

4. СИДО и служителите на сдружението не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.

5. СИДО и служителите на сдружението не носят отговорност за това дали потребителите на сайта са навършили необходимите години, и дали са получили разрешение за ползването му.

6. Забранява се използването на авторска информация (текст и образ) от www.cedr.bg без изрично писмено позволение от СИДО.

7. Услугата, която Ви предоставяме е безплатна. www.cedr.bg има право да поставя на страниците на сайта реклами.

8. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери може да се активизира cookie от рекламодателя. www.cedr.bg не контролира тези cookies. www.cedr.bg може да изпраща cookies и проследяващи файлове.

9. СИДО не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

10. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на СИДО не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка. Гост-авторите изцяло поемат отговорността за своите материали. Всеки автор изразява лично мнение и оценките в текстовете са изцяло лична отговорност и собствено отношение на самия него. СИДО не носи отговорност за интерпретации и субективни оценки на верността и пълнотата на информацията публикувана на страниците ни.

11. Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в www.cedr.bg.

12. Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

13. Условия за публикуване на материали от потребителите на сайтa www.cedr.bg.

13.1. Отстъпване на права:

13.1.1. Потребителите имат право да публикуват материали и/или коментари на сайтa www.cedr.bg само след предварителнo допитване до СИДО. Сайтовете и рубриките в тях, в които потребителите могат да публикуват материали, се определят от www.cedr.bg.

13.1.2. Материалите могат да бъдат публикувани на сайта на www.cedr.bg по всяко време на денонощието, като визуализирането на материалите на съответната рубрика ще става само след одобрение от член на редакциония екип на www.cedr.bg.

13.1.3. С изпращането на материал, потребителят се съгласява и преотстъпва на www.cedr.bg всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право www.cedr.bg да използва многократно материалите по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

13.1.4. Използването на материалите включва, без изброяването да е изчерпателно: възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път и чрез сателит, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване (предлагане на достъп) в интернет, аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие, като част от платформа, собственост на СИДО или на свързани с СИДО лица, като част от линейна аудио-визуална медийна услуга или от аудио-визуална медийна услуга по заявка по смисъла на Закона за радиото и телевизията и Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги; публично показване или публично изпълнение; звукозаписване и видеозаписване; възпроизвеждане на записите върху звуконосители и видеоносители и тяхното разпространение; адаптиране, синхронизиране, съкращаване, дублиране, субтитриране, превод и преработка; приспособяване и внасяне на всякакъв вид промени в предоставения материал; използване на материала и записите от него и части от тях за създаване на нов, производен материал, внос и износ на екземпляри от записите на материала, както и да преотстъпва правата за използване по настоящата алинея на трети лица, възмездно или безвъзмездно.

14. Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата съгласно гореспоменатото не му се дължи възнаграждение.

15. С изпращането на материал, потребителят декларира и гарантира, че:

15.1. Е единствен автор на предоставения от него материал.

15.2. Съдържанието на материала не нарушава настоящите Общи условия.

15.3. Mатериалът е създаден от потребителя в лично качество и не се предоставя за публикуване на сайтовете с рекламна или друга търговска цел.

15.4. Потребителят се съгласява, че с оглед естеството на материалите и начина на използването им, имената на авторите и носителите на сродни права върху материалите могат да не бъдат обозначавани при използването им от www.cedr.bg.

15.5. В случай, че визуализирането на материалите на съответния сайта става след одобрение от модератор от www.cedr.bg, потребителят се съгласява, че www.cedr.bg не е задължен да публикува или да използва по какъвто и да е начин материала, който потребителят изпраща.

15.6. Потребителят се съгласява и отстъпва на www.cedr.bg правото едностранно да определя дали материалът да бъде разгласен, както и времето, мястото и начина, по който да стане това.

15.7. Потребителят се съгласява, че с изпращането на материал дава съгласието си www.cedr.bg да изиска от потребителя и да събира лична информация за него и да я използва във връзка с използването на материалите по смисъла на настоящите Общи условия.

16. С изпращането на материал, потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

17. СИДО и служителите на сдружението не носят отговорност за това дали потребителите на сайта са навършили необходимите години, и дали са получили разрешение за ползването му.

18. Забранява се достъпа на лица под 12 години.

19. За непълнолетните се иска разрешение от родители или техните законни представители.

20. Забранява се качването на следните видове коментари на новини и мнения в социалните коментарни страници на сайта:

а) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал;

б) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;

в) които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от www.cedr.bg;

г) чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

21. Авторските права върху коментарите в www.cedr.bg принадлежат на техните автори, като www.cedr.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в www.cedr.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

22. www.cedr.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

23. Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. www.cedr.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Република България и правото на Европейския съюз.

24. www.cedr.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

25. Публикуването на коментар в www.cedr.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.