(Пета част)

През 2016 година в град Рига се провежда последната до момента среща на високо равнище на лидерите на страните, част в инициативата „16+1”. На срещата се обсъждат бъдещото развитие на проекта, бъдещи регионални и международни политики, обсъжда се и досегащния успех и прогрес на сътрудничеството.

Нашироко е разгледан проектът за развитие на инфраструктурата на пристанищата в Адриатическо, Балтийски и Черно море – поредният начин за отваряне на икономиките на страните от ЦИЕ и Китай за региона и Европа. Продължава се идеята за синергия междуразличните инициативи като “16+1”, “Един пояс, един път” и европейската “TEN-T”.

Подписана е декларация, в която се набляга на няколко основни насоки за бъдещи действия, със силно приоритизиране на морския транспорт:

  1. Намерениe за задълбочаване на сътрудничеството между пристанищата в Адриатическо, Балтийско и Черно море относно развиване и подобряване на условията, инфраструктурата и др.
  2. Създаване на подходяща среда за инвестиции в проекти и индустрии, свързани с морския транспорт.
  3. Сътрудничество в изграждането на инфраструктура в близост до пристанищата.
  4. Потвърждаване на желанието за създаване на една подходяща еко-съобразна среда при сътрудничество във всички инвестиционни проекти.
  5. Насърчаване на тясно сътрудничество във финансирането, подобряването и създаването на нови финансови механизми, чрез които да се финансират проекти, свързани с инфраструктурата.
  6. Деклариране на съгласието си със всички двустранни и многостранни договори, съгласия и механизми, засилване на партньорството между правителствата, създаване на нови механизми, създаване на комуникационни платформи, които да създадат благоприятни условия за основаването на Adriatic-Baltic-Black Sea Seaport Cooperation.
  7. Приветстване на други Европейски страни и европейския бизнес да вземат участие в създаването на междупристанищното сътрудничество и включване на частния сектор в инициативата, насърчавайки прозрачност в действията им.

Сред важните взети решения в Рига са създаването на 16+1 Секретариат по морски въпроси в Полша, подписване на договор за финансиране и изграждане на високоскоростна жп линия Белград – Будапеща, създаване на финансова институция (Sino-CEEC Financial Holding Company Limited), която да се фокусира върху проекти наблягащи над свързаността и др.