200 млрд. устройства, сензори и хора ще бъдат взаимосвързани до 2030 г.

Очаква се до 2030 г. около 200 милиарда…


Една трета от електричеството в ЕС вече идва от възобновяеми източници

Електроенергията, произведена от възобновяеми…