Тераленд Груп изгражда нови лозя за 2 милиона лева

Тераленд Груп обявява нова инвестиция на стойност…