Механизми на инициативата за „Сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ“ (16+1)

Предприетият ход от страна на китайската външна…