Пътят на Китай към ЦИЕ и ЕС през България

Отношенията между ЕС и Китай до скоро нямаха…