От 775 групи, създадени от Европейската комисия, за да получат съвети от външни експерти, не повече от 12 са решили да проведат публични срещи. Експертните групи обаче бавно стават по-прозрачни в поведението си, според ново проучване, подготвено за Европейския парламент.

Според версията на доклада, която беше споделена с членовете на ЕП, все още е необходимо да бъдат проверени няколко елемента.

„Вървим в правилната посока, нека продължим по този начин“, заяви холандски евродепутат Денис де Йонг, който представи изводите.

Експертните групи се създават от Комисията, за да получават съвети в областта на различните политики. Те често се състоят от хора, които са експерти в своята област, но са далеч от политиката. Има групи по теми като статистика за въздушния транспорт, борба с фалшифициране на пари, качество на въздуха, изследвания в областта на отбраната и стотици други. Групите могат да положат основите за разработване на политики и понякога са в състояние да оформят разискванията по важни въпроси.

В случая на група, натоварена с разработването на нов тест за емисиите на автомобили, големият дял на членовете на автомобилната промишленост в нея допринася за забавянето на приключването на преговорите.

Миналата година членовете на ЕП поискаха от Комисията в резолюция да „направи напредък към по-балансиран състав“ на експертните групи. Изследователите от испанската аналитична компания Blomeyer & Sanz установяват, че 179 експертни групи имат членове, които имат икономически интерес. От тях в 133 групи членовете с икономически интерес превъзхождат тези, които нямат такива.

Изследователите са идентифицирали 39 групи, в които всички членове са имали икономически интерес.

Също така, самите експертни групи са тези, които решават дали техните срещи ще бъдат отворени за обществеността. Авторите на изследването са установили само пет експертни групи, които са отворили заседанията си, въпреки че Европейската комисия официално е казала на авторите, че всъщност има 12 такива обществени групи.

Докладът също така проучва неравенството между половете, което Комисията се опитва да намали чрез изискване за най-малко 40 процента представителство на пол в експертна група. Според проучването, има 107 групи, в които по-малко от 40 процента от членовете са жени; само 22 групи са имали по-малко от 40 процента мъжки членове. Авторите отбелязват, че мнозинството от групите не са разкрили пола на своите членове.