Евродепутатите оцениха постигнатия напредък на Албания, Черна гора и Македония по пътя на присъединяването им към Европейския Съюз. Три резолюции, приети в петък, отразиха вижданията на евродепутати за това колко подготвени са страните за членството в ЕС.

Резолюцията отбелязва, че Черна гора като цяло е постигнала добър напредък в процеса на интеграция с ЕС. Евродепутатите обаче призовават политическото ръководство на страната да се съсредоточи върху оставащите предизвикателства, като проблемите с правовата държава, свободата на медиите, корупцията, прането на пари, организираната престъпност и свързаното с нея насилие.

Резолюцията, приета с 484 гласа “за” срещу 80 гласа “против” и 63 “въздържал се”, подчертава усилията на Черна гора за конструктивно регионално сътрудничество и добри двустранни съседски отношения. Ратифицирането на споразумението за определяне на границата между Черна гора и Косово е приветствано от евродепутатите.  Същевременно бързото сключване на споразумения за разрешаване на неуредените гранични спорове с други съседни държави е от особено важност според резолюцията.

Текстът на резолюцията припомня стратегическото значение на присъединяването на Черна гора към НАТО за гарантирането на стабилността и мира в Западните Балкани. Евродепутатите споделят оценката на комисията, че със силна политическа воля и устойчив напредък Черна гора потенциално може да е готова за членство в ЕС до 2025 г.

През 2006 г. парламентът на Черна гора обяви независимост от Държавния съюз на Сърбия и Черна гора. През 2008 г. новата държава кандидатства за членство в ЕС. През 2010 г. Комисията даде благоприятно становище относно кандидатурата на Черна гора, като посочи 7 ключови приоритета, които трябва да бъдат разгледани, за да започнат преговорите, и Съветът ѝ предостави статут на страна-кандидатка.

През декември 2011 г. Съветът стартира процеса на присъединяване с оглед започване на преговори през юни 2012 г. Формално, преговорите за присъединяване с Черна гора започнаха на 29 юни 2012 г.

Скорошните развития в евроатлантическия път на Черна гора станаха със сериозната помощ на Австрия, която бе поставила придвижването на въпроса като един от приоритетите за председателството на Съвета на ЕС. Виена се интересува от това целият регион на Западните Балкани да започне да се развива по същия начин. Стойността на австрийските инвестиции на глава от населението в Черна гора е по-висока, отколкото в други страни от региона.