Евтина работна ръка, авторитарен режим, преки чуждестранни инвестиции, голямо население – това ли са само причините за бързото икономическо и политическо развитие на Китай за последните 40 години? До колко търговската между САЩ и Китай влияе на останалия свят?