Познават ли китайците събитията от 1989 година в собствената си страна? Защо светът прости на Китай за 4 юни 1989-та?

Председателят на Съвета за икономически и дипломатически отношения Цън Цон коментира горепосочените теми.

„Темата за протестите на площад Тиенанмън е много чувствителна и днес няма да срещнете масово отразяване на тези протести или почитане на жертвите от събитието. Китайците през 1989г. наистина повярваха, че това е повратният момент, при който демокрацията ще дойде в страната.“, казва Цън Цон.