Председателят на СИДО, Цън Цон,  изнесе лекция в ЮЗУ „Неофит Рилски“ на тема Конфуцианството и Легизма в китайската история. Участие взеха проф. Манов – декан на факултет Философия, доц. Лозев, доц. Пачкова – зам. Декан на факултет Философия, г-н Цветин – зам. областен управител на Кюстендил и други преподаватели и докторанти.

Цън Цон засегна историята на Китай и развитието на двете философии, както и историческите периоди, през които са били приложени принципите на двете философски течения, както и техните предимства и недостатъци.

В дискусията накрая участниците коментираха съвременния Китай, трудностите, през които преминава, както и предизвикателствата, пред които е изправена в следващите няколко десетилетия.