Цената на труда на работещ във Франция е седем пъти по-висока от тази на негов колега в България, показват данни на Европейската статистическа служба Евростат за миналата година. След кризата обаче разликата е намаляла.

Цената на труда е ключов фактор за конкурентоспособността, който предприятията следят изключително внимателно и често предопределя избора на дестинация за инвестиции, отбелязва френското издание Фигаро. Публикуваните от Евростат данни потвърждават голямата разлика между страните от ЕС, въпреки че тя намалява.

Най-ниската средна цена на труда (изключвайки работещите в земеделието или администрацията) в ЕС е в България, с 4,90 евро на час, следвана от Румъния с 6,3 евро.

Най-висока е цената на труда в Дания, с 42,50 евро на час. Средната цена на труда във Франция е точно 36 евро на час.

През 2017 г. цената на труда в ЕС е нараснала с общо 2,3 на сто в ЕС, и само с 1,9 на сто в еврозоната. В еврозоната най-голямо е било повишението в Литва – с 9 на сто. В страните извън еврозоната най-голямото повишение в цената на труда е отбелязано в Румъния (увеличение от 17,1 на сто) и в България (12 на сто).

През януари 2018 г. България е имала най-ниската минимална заплата в Европейския съюз, съответно 261 евро, следвана от Литва с 400 евро и Румъния с 408 евро, показват още данни на Евростат. Службата публикува информация за размера на националната минимална работна заплата два пъти годишно. Тази информация отразява положението към 1 януари и към 1 юли на всяка съответна година. В сравнение с 2008 г. минималните работни заплати (изразени в евро) през 2017 г. са по-високи във всички държави — членки на ЕС, въвели национална минимална работна заплата, освен в Гърция, където тази стойност е с 14 процента по-ниска.

Националната минимална работна заплата обикновено се прилага за всички наети лица или поне за по-голямата част от наетите лица в държавата. Тя се определя със закон, често след консултация със социалните партньори, или посредством национално междусекторно споразумение.

Евростат е статистическа служба към Европейската комисия, която събира информация за страните в Европейския съюз и хармонизира статистическите методи за събиране на данни в различните страни членки. Създадена през 1958 г. към Европейската общност, от 1 април 2017 г. генерален директор на Евростат е българката Мариана Коцева, която преди това оглавяваше Националния статистически институт.