На 15 ноември 2016 г. представители на Тераленд Груп взеха участие в дискусионния форум по Инструмента за малки и средни предприятия на Рамкова програма „Хоризонт 2020“, организиран от Министерството на образованието и науката в партньорство с Българската търговско-промишлена палата.

В него взеха участие над 70 предприемачи – представители на малки и средни предприятия от цялата страна.

Информационният ден бе открит от г-жа Златина Карова, директор на Дирекция „Наука”, МОН и национален координатор на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Основни лектори бяха: проф. д-р Албена Вуцова – оценител на проекти по „Инструмента за МСП“  и г-жа Беата Папазова – национално контактно лице по „Инструмента за малки и средни предприятия“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Презентациите предизвикаха много въпроси и дискусии относно  изискванията за разработка на проектните предложения, критериите за оценка, финансовите правила и др. Повечето от участниците заявиха готовност да кандидатстват с иновативни проектни предложения по Фаза 1 на „Инструмента за МСП“.