С това се дава началото на цялостна дългосрочна инвестиционна програма, която цели изграждането на модерно лозарско стопанство в община Лом.

Проектът включва изкореняване на стари и засаждане на нови лозя, изграждане на цялостна система за капково напояване и масивна подпорна конструкция.

На следващ етап са предвидени закупуване на модерна селскостопанска техника и изграждането на винарна, която ще бъде оборудвана в съответствие с последните технологични иновации в бранша.

При изграждането на стопанството ще бъдат ангажирани работници от областта. Целта на Тера Ленд ЕООД, част от Тераленд Груп, е да създаде компетентен и амбициран екип като основен приоритет е чувството за лична ангажираност и солидарност на всеки един независимо от неговата длъжност.

Одобрението и стартът на проекта се случи със съдействието и професионализма на областните структури в гр. Лом на Общинска служба „Земеделие“, ИАЛВ Монтана, РИОСВ Монтана и други, които експедитивно спомогнаха за преминаването през необходимите административни процедури.