Дъщерна компанията на Тераленд Груп успешно завърши своя проект по презасаждане на 387 дка лозя и изграждане на 910 дка капково напояване към тях и други лозови масиви, собственост на фирмата. Инвестицията възлиза на близо 2 970 000 лева без ДДС, а проектът е реализиран в Северозападна България – гр. Лом, с. Долно Линево и Станево. Лозовите насаждения са обособени в един лозарски масив и засадени червени и бели сортове грозде за производство на качествени вина.

Рубин Станево ЕООД изказва благодарност към всички централни и областни структури в гр. Лом, Държавен Фонд Земеделие, Общинска служба „Земеделие“, ИАЛВ, РИОСВ и други, които експедитивно спомогнаха за преминаването през необходимите административни процедури.