Форумът бе организиран от Българската търговско промишлена палата и се състоя на 21 април. В него взеха участие представители на най-голямата професионална федерация в Китай на промишлеността и търговията, водени от заместник-председателите й г-н Чуан Джъцу и г-н Джоу Хайджиан, който е и изпълнителен директор на Hodo Group.

Българската страна бе представена от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП и г-жа Маджиде Ахмедова – зам.-изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, както и от представители на българския бизнес.

От българска и китайска страна се направиха изводи за заздравяването на добрите дипломатически и икономически отношения между двете страни и за пореден път бе указано, че България е втората държава в света, която е признала Китайската Народна Република.

Засегнати бяха основни икономически показатели, като се подчерта развитието на Китай за изминалата година. Инвестициите навън са в размер на 150.110 млрд. долара като частта от тях, която е по платформата „Един пояс, един път“, е 14.50 млрд. долара. Обемът на търговията между Китай и България възлиза на 1.640 млрд. долара.

Китай търпи дълбока реформа, на дневен ред е подпомагането на частния сектор. За последната година 70% от заетостта е именно в частния бизнес.

Икономическото развитие на Китай бележи забележителни бързи темпове. Това се обяснява от възприетите политики за изграждане на екологична среда, разширяване на политиката на отвореност към света и отпадането на много ограничения за правене на бизнес в страната.

Един от успешните примери за това е, че ако компания има регистрация в Китай, независимо от произхода на инвестициите в нея, тя е поставена наравно с местните. Освен това отпадат много ограничения при кандидатстване за одобрение за реализиране на бизнес на китайска земя.

Интересите на китайския бизнес у нас са главно в енергетиката, инфраструктурата, земеделието.

Като едни от добре развитите бизнеси бяха посочени производството и търговията с българско вино.