Днес се проведе семинар по предприемачество под надслов „10 години специалност „Предприемачество“ – с поглед  към бъдещето“, в който взеха участие представители на практиката, докторанти, преподаватели и студенти.

Форумът беше открит от проф. Кирил Тодоров – създател на специалността „Предприемачество“. На откриването присъстваха още доц. д-р Костадин Коларов – ръководител на катедра „Предприемачество“, д-р Кирил Григоров – управител на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столичната община и г-н Цън Цон – председател на Съвета за икономически и дипломатически отношения и собственик на Тераленд Груп.

Г-н Цон представи  темата „Проблемите на младите предприемачи в България“. „Предприемачеството е нещо много специално, то е повече от професия, защото съдържа философия, здраве, време, нерви, качества и знания. Важно е предприемачът да има богат житейски опит и култура, за да вижда възможно най-далеч в бъдещето. Той трябва да знае, че ще му се наложи да премине през много трудности по пътя към успеха“, изтъкна г-н Цон.

След приключването на семинара последва тържествена церемония, на която гостите връчиха дипломите на завършващите бакалавър и магистър от специалност „Предприемачество“ към Университета за национално и световно стопанство.