Още в началото на месеца професионалните работници в структурата на Тераленд Груп започнаха ранна резитба на лозята, стопанисвани от компанията в с. Станево, община Лом.

Предвидено е да бъдат подрязани над 1000 дка винени лозя.

Тераленд Груп работи и по проект по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ (включена в Националната програма 2014–2018 г.), който бе одобрен миналата година от Държавен Фонд Земеделие.

С този проект създаваме над 270 дка качествени лозя, снабдени със система за капково напояване.

В най-скоро време ще запознаем обществеността с новите ни проекти, както и с развитието на актуалните такива.