Промените в зараждането, протичането и мащабите на конфликтите днес налагат нов и по-задълбочен поглед върху мястото на Европа в рамките на глобалната среда за сигурност. Тя днес е по-уязвима от всякога, защото асиметриите в социалното и културно развитие, жизнения стандарт, сигурността, в перспективите, технологиите и комуникациите раждат ново поколение асиметричното насилие, на което за съжаление ставаме свидетели често.

В този смисъл, Европейският съюз се нуждае от професионална армия – това е позицията на дипломат №1 на Брюксел Федерика Могерини.

Тя подчерта необходимостта от съчетаване на „мека и твърда сила“. За запазване на мира е необходима дипломация, диалог, мека сила, но също и твърда, когато ситуацията го изисква, обясни тя в участие на конференцията „Състоянието на Съюза“ във Флоренция. Според нея, светът се намира в състояние на хаос.

През 2017 г. двадесет и три страни–членки на ЕС, подписаха в Брюксел документ, полагащ основите на европейски отбранителен съюз. Споразумението за Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната предвижда повишената координация във военната сфера, както и създаването на общи сили за бързо реагиране. Великобритания, която има третата най-голяма армия в НАТО – след САЩ и Турция, няма да се включи в проекта, тъй като напуска Съюза. Дания и Малта също не са подписали Споразумението.

Според ЕС, новата структура не дублира НАТО, а подсилва европейския му флаг. Споразумението ще даде по-голяма стратегическа автономност на ЕС, ако партньорите му не са на разположение.

Последните домогвания за създаване на европейски отбранителен съюз датират от началото на 50-те години на миналия век. През 1952 г. по инициатива на френския премиер Рене Плеван е подписано историческото споразумение за обща европейска армия. Планът „Плеван“ предвижда изграждането на единна, наднационална европейска армия на мястото на съществуващите национални армии. Планът не е осъществен поради възраженията на Великобритания.