Председателят на Съвета за икономически и дипломатически отношения и собственик на Тераленд Груп, г-н Цън Цон, взе участие в предаването Business Daily по ТВ Европа и коментира външнополитически опит на Китай в нейната история, основните постижения през последните десетилетия, както и бъдещите предизвикателства, пред които е изправена страната.

Г-н Цон акцентира върху „сенчестото банкиране”, борбата с бедността, околната среда и високите технологии като основни предизвикателства пред Китай в следващите десетилетия.

Тема в разговора беше и двустранните отношения между Китай и България и какво е нужно да направи България от тук нататък, за да привлече повече китайски инвестиции и задълбочи двустранната търговия, обмен на опит и култура.