Председателят на Съвета за икономически и дипломатически отношения, Цън Цон, коментира проведената в София среща на правителствените ръководители на Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Китайският премиер Ли Къцян пристига с голяма делегация в България и това е ясно съобщение за сериозността на Китай към България.“, казва Цън Цон.

Той споделя, че дори 50 фирми са достатъчни за преговори с българските компании и биха могли да покрият нуждата на българския пазар, но идвайки с над 200 компании, Китай показва уважение към България.

Цън Цон също споделя своя опит и дейностите, които развиват неговите фирми и важността на човешкия фактор като ключов елемент за бъдещето на един проект.