Лидерите на ЕС се обединиха около виждането, че за отбрана, сигурност и „противодействие на нелегалната миграция“ трябва да бъдат предвидени повече средства в следващия дългосрочен бюджет.

След срещата по повод предварителната дискусия на първия бюджет след „Брекзит“, Доналд Тъск обяви, че много правителствени лидери в Евросъюза са готови да отделят повече пари за следващия бюджетен цикъл, който протича от 2021 г. до 2027 г. Целта е да компенсират загубата на доходи, след като Великобритания напусне Съюза през 2019 г., както и да финансират новите общи политики.

С излизането на Великобритания от ЕС през 2019 г. бюджетът на съюза ще се свие с между 12 и 13 милиарда евро. Европейската комисия иска този дефицит да бъде покрит чрез намаляване на разходите от една страна и увеличение на вноските на останалите членки от друга. Предложението на Брюксел е всяка страна да дава с 1 процент повече от брутния си вътрешен продукт.

Туск обаче призна, че амбициозният краен срок до края на годината за постигане на споразумение относно бюджета (за периода между 2021 и 2027 г.) изглежда сложен за постигане.

„За да опазим кохезионните фондове за земеделие, които са 70 процента от бюджета, трябва да намалим разходите в други области, но и да осигурим повече средства за имиграцията и сигурността„, добави председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер.

За да се запази обаче настоящият размер на средства в европейския бюджет, страните членки трябва да увеличат вноските си с около 10 процента. Това среща твърда съпротива от по-голямата част от страните, които дават повече, отколкото вземат. Твърдо против са Холандия, Австрия, Швеция, Белгия и Дания.

Най-отявленият застъпник на пестенето в този квартет е холандският премиер Марк Рюте, който обяви, че бюджетът на ЕС трябва да бъде модернизиран, някои сегашни разходи да бъдат свити, а спестените средства да бъдат пренасочени към защитата на границите и за борбата срещу киберпрестъпността.

Годишният бюджет определя всички приходи и разходи на Европейския съюз за една година. Той гарантира финансирането на програмите и дейностите на ЕС във всички области на политиките на ЕС, например селското стопанство, научните изследвания, регионалната политика и други.

Годишният бюджет гарантира също така, че ЕС получава необходимите приходи за финансиране на разходите си. Приходите и разходите в годишния бюджет на ЕС по правило трябва да бъдат балансирани.