След началото на промените в България през 1989 г., страната ни са напуснали почти 2 милиона души.

Според правилата на Евростат, през 2021 г. ще се проведе преброяване на населението и жилищния фонд във всяка страна членка на ЕС. Тъй като отговорът на въпроса за националността на всеки преброен е задължителен, това е един от шансовете да се разбере колко точно българи живеят в чужбина в момента.

Данните са често противоречиви и се използват за различни спекулации и политически каузи. Това, което е безспорно обаче е, че страната ни отдавна е изгубила притегателната си сила за огромен брой българи, които предпочитат или са принудени да търсят реализация зад граница.

Когато се говори за българите в чужбина, в публичното пространство се споменават най-различни числа, които рядко почиват на официални данни. Чуждите статистики например показват, че за последните 30 години постоянно пребиваващите в чужбина българи са около 1.1 милиона. Тук обаче става въпрос само за хората, които са българи по националност, което автоматично пропуска потомците на хора, емигрирали преди десетилетия.

Освен това, тези данни са само за ЕС. Резултатите от преброяванията в държави от други континенти рядко достигат до България, което прави много трудно изчисляването на българите в Съединените щати например.

Според Националния статистически институт, 52 процента от намалението на населението на страната през периода след 1989 г. се дължи на отрицателния естествен прираст, а другите 48 процента – на нетната емиграция. Нетна емиграция е броят на хората, който се получава, като от напускащите страната се изваждат тези, които се завръщат в нея. Според последния годишник на НСИ, който е за 2017 г., броят на напусналите България през тази година е бил 35 000 души, а броят на завръщащите се – 25 000 души; т.е. нетната емиграция е била само 10 000 души.

Твърденията на много специалисти, че скоро ще се стигне до момента, в който тя ще стане нула (т.е. колкото човека напускат България, толкова и да се връщат), обаче изглеждат нереални.

Демографската криза обхваща цяла Източна Европа, но повечето страни вече търпят положителни промени. Добре управлявана Естония, която след като се освободи от съветско управление, загуби 17 процента от населението си, напоследък се радва на малък нетен приток в обратна посока. Полша, която прие стотици хиляди украинци, за да обслужва процъфтяващата си икономика, също е алтернативен модел.

В началото на 20 век България е тази европейска страна, която се характеризира с най-висока  демографска  динамика – раждаемост от 28 на 1000 души, което ѝ позволява сравнително за кратки срокове да преодолее двете национални катастрофи след Междусъюзническата и след Първата Световна войни. Сега актуалните проучвания на ООН показват, че населението на страната до 2050 г. ще спадне до едва 5.2 милиона души или по-ниско, отколкото е било към 1926 г.