На 30.07.2014 г. в Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие, на което бяха представени и обсъдени алтернативите за подобряване на условията за развитие на бизнеса в област Монтана заедно с възможните насоки за изграждане на търговско и икономическо партньорство с Китайската Народна Република.

В заседанието наред с постоянните членове на съвета в качеството си на официални гости участие взеха и г-жа Мила Димитрова – Председател на съвета на директорите на Холдинг “Текстилен Клъстер Коприна”, г-н Димитър Димитров – Управител на фирми “МИТИ 01” ЕООД, г-н Тодор Попов – Изпълнителен директор на Български транспортен холдинг, проф. д-р Паномир Ценов – Директор на Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца,  г-н Йордан Йорданов – Управител на ЕТ “Данекс”, г-жа Бойка Борисова – Директор на Териториално статистическо бюро – Монтана, г-н Петър Петров – Директор на Областна Дирекция “Земеделие” – Монтана.

Китайският бизнес беше представен от г-н Цън Цон – собственик на фирма “Рубин Станево” ЕООД и председател на управителния съвет на Съвета за икономически и дипломатически отношения (СИДО).

Основната идея на инициативата бе да бъде постигнато съгласие по отношение на необходимите стъпки за подобряване на бизнес средата в област Монтана, както и да бъдат намерени допирните точки между заявените от китайските инвеститори интереси в редица сфери и алтернативите, които областта предлага, като възможности за капиталовложение.

В резултат от проведените обсъждания в хода на дневния ред бе постигнато принципно споразумение за обединяване на усилията между Областния управител, кметовете на общини и бизнеса в името на изведените на преден план приоритети.

Събитието на практика представляваше първата от поредицата важни стъпки, които ще бъдат предприети в посока засилване на сътрудничеството с държавата от Далечния Изток. В близките няколко месеца предстои провеждането на още два подобни форума пред целева аудитория от инвеститори в Китай, след което се очаква да бъде подписан Меморандум за разбирателство между китайската страна и област Монтана.