Населението в Европа се е увеличило с 1 милион души за година, според данните, публикувани от Европейската статистическа служба (Евростат). Към първи януари 2018 г. жителите на Стария континент са 512.6 милиона души спрямо 511.5 милиона души година по-рано.

Населението е нараснало в 19 страни членки на ЕС през 2017 г., а е намаляло в девет. Най-голям относителен ръст постига Малта с 32,9 промила, следвана от Люксембург с 19 промила, Швеция с 12,4 промила, Ирландия с 11,2 промила и Кипър с 11 промила.

Най-голям спад на населението е регистриран в Литва (-13,8 промила), следвана от Хърватия (-11,8 промила), Латвия (-8,1 промила), България (-7,3 промила) и Румъния (-6,2 промила). Най-висока смъртност на 1000 жители е регистрирана в България – 15,5, Латвия – 15 на 1000, Литва – 14 на 1000.

Миналата година България отново е била на първо място по смъртност в ЕС и на шесто място по най-ниска раждаемост, сочат още данните на Евростат. Това означава, че страната ни продължава да бъде в капана на демографската криза.

Населението на България ще бъде под 7 милиона само до няколко месеца, показва прогноза, базирана на анализ на официалните данни на Националния статистически институт. Официалният брой на българите в началото на 2019-та трябва да бъде 6 998 000 души, ако устойчивата досега тенденция се запази. През 2021 г. предстои ново преброяване на населението.

Според последните данни, населението у нас намалява средно с 40 – 50 000 души на година или два пъти колкото град с размерите на Нова Загора. Делът на младите хора до 20 г. ще се запази, докато на възрастните над 65 г. ще нарасне значително. Това определя и прогнозирано намаление на броя и дела на населението в активна възраст.

В общоевропейски план България не е единствената страна с прогнозирано намаляващо население, стана ясно от проучването в началото на 2018 г. Очакванията са това да се случи в още 11 страни в ЕС – Литва, Латвия, Румъния, Гърция, Хърватия, Португалия, Полша, Унгария, Естония, Италия и Словакия. Към тях условно биха могли да се присъединят Словения и Чехия, в които броят на населението се очаква да остане без промени до 2040 г. Това води до извода, че в почти половината страни от ЕС се очаква намаление на броя на населението.

Към 10 юли 2018 г. населението на света се изчислява на 7.635 милиарда души. Очаква се то да достигне 8 милиарда през 2040 г. и 10.5 милиарда през 2050 г. Повечето от очакваното увеличение ще бъде в Африка и Южна Азия.