Ниските лихви върху депозитите в банките се дължат на стремежа икономиката да се развива. Това става основно с потребление, а не със спестяване. Според анализ на Асоциацията на банките у нас, в момента един от най-големите проблеми пред развитието на българската икономика е недостатъчният брой на младите хора, както и тяхното неудовлетворително ниво на образование.

По данни на Асоциацията цените на имотите в в големите градове се покачват, което от своя страна е свързано до голяма степен с тегленето на кредит при покупка на жилище. Именно заради това от БНБ са предупредили банките в страната да внимават при кредитирането. От асоциацията припомнят бума на кредитирането заради цените на недвижимите имоти, който се наблюдаваше през 2005 и 2007 г. Коментарите на специалисти са, че централната банка не иска да се повтори какъвто и да е елемент от сценария от преди 10 години.

Данните сочат, че хората държат на влог достатъчно много пари – общо привлеченият ресурс е над 70 милиарда. За България това е рекорд, но тази спестовност не е феномен в никакъв случай. За да върви икономиката, хората трябва не само да спестяват, те трябва да консумират, да потребяват, а бизнесът да инвестира и да се развива. Банковият сектор на свой ред трябва да подкрепя икономиката и тя трябва да се развива и с кредитен ресурс.

Асоциацията отбелязва, че скоро лихвените проценти ще започнат да се покачват. Тази тенденция вече се забелязвала в САЩ, докато Европа чака инфлацията да скочи до 2 процента и тогава лихвите и на Стария континент ще тръгнат нагоре.

Асоциацията прогнозира, че българските банки ще стават все по-малко, но това е естествен процес на окрупняване, при който пазарът се доминира от няколко големи банки и успокояват, че подобно положение е белег за зряла икономика. Oкрупняването на капитала, което е резултат от сливането на банките, води до по-голяма стабилност.

Желанието на България да се присъедини към еврозоната не означава, че това ще стане, дори да сме готови в голяма степен и множество сделки да се извършват в евро, коментират анализатори. Въпросът е в нивото на доверие, което страните от еврозоната имат към България.

Създадена е през 1999 г., монетарната политика на страните от еврозоната се определя от Европейската централна банка. Тя се отличава от останалата част на ЕС и по икономическото си управление, по-специално по отношение на създаването на паричната и икономическата политика.