На фона на продължителните сътресения в икономиката ни става явно, че пазарът на труда в България се нуждае от между 120 000 и 150 000 души. Ако той не може да бъде попълнен на национално ниво, ще бъде необходим внос на работници – от българската диаспора, филипинци или виетнамци.

Заключението е на Българската стопанска камара, която изчислява, че в следващите от 3 до 5 години от Украйна, Армения и Молдова трябва да бъдат привлечени 150 000 работници от българската диаспора. Това е намерение, заложено  в разработвана от КНСБ и работодателски организации демографска програма. Така ще се запълни недостигът на работна ръка и ще се оживят западащи села, отбелязва и КНСБ.

Като алтернативни източници на работна ръка се сочат още страни от далечния Изток, Русия и Украйна.

Търсенето на квалифицирани служители у нас във всички икономически отрасли ще продължава да расте, но образователният и трудовият пазар не са в състояние да го задоволят. Университети има като количество, но качеството на завършващите не винаги е на нивото, което е необходимо за пълноценно участие в работния процес.

Проучване от август 2018 г. установи че, че 68 процента от анкетираните над 600 работодатели не могат успешно да запълнят свободните си позиции. Което означава сериозен дефицит на работна ръка. В световен план България се нарежда на 5-то място по недостиг на работна ръка – след Япония (89 процента), Румъния (81 процента), Тайван (78 процента) и Хонг Конг (76 процента).

За да се намали вакуума между търсещи (работодатели) и търсени (специалисти), университетите трябва да насочат изцяло своите ресурси да осъществят тясна връзка между теорията и практиката и да вдигнат летвата както на приемните, така и на държавните изпити. Човешкият ресурс на страната и образователната ѝ система са повече от достатъчни да посрещнат поне краткосрочните нужди, вместо да се прибягва до „готови“ решения за внос на работна ръка, стига в тях да се вложи необходимата рационална реформа.

Необходими са и мерки за диалог с българските малцинства в съседните страни, за да направим всичко възможно да ги върнем у нас като пълноценни участници в икономиката и обществото.