Европейският съюз иска да намали т.нар. цифрово разделение, като направи широколентовите услуги по-достъпни в селските райони. Един от начините за това е освобождаването на честотна лента, използвана понастоящем за цифрова наземна телевизия. Правилата бяха договорени с решение на ЕС, прието единодушно през май 2017 г.

Но въвеждането на новия 5G мобилен стандарт може да се забави отвъд планирания към момента график. До юни 2020 г. всички държави-членки на ЕС трябва да са изчистели честотната лента 694-790 MHz (на кратко „700 MHz“), така че да могат да се използват за мобилни комуникации.

Тези услуги, които понастоящем заемат радиочестотната лента от 700 MHz, трябва да преминат към различна честота. Според комисията е необходима миграцията, за да може ЕС успешно да пусне много по-бърза 5G мобилна връзка.

Крайният срок за 2020 г. обаче не е напълно задължителен, тъй като държавите-членки, които имат „основателни причини“, могат да поискат двугодишно забавяне. Вече има признаци, че някои държави от ЕС се готвят да предприемат необходимите подготвителни мерки за удължаване.

Миналия месец Европейската комисия изпрати на Белгия така нареченото „официално уведомително писмо“ за неспазване на междинния краен срок. Според решението от 2017 г. всяка държава-членка е била длъжна да сключи трансгранични споразумения за честотна координация със своите съседи. Комисията заяви, че Белгия все още не е подписала такива споразумения с Германия и Великобритания „и следователно не е в съответствие със задълженията за вземане на решения за 700 MHz честота“.

„Срокът за приемане на тези споразумения е бил в края на 2017 г.“, коментира комисията в прессъобщение.

„Вследствие на това, развитието на 5G може да се забави в Белгия и в околните страни“, добави той.

Официалното уведомително писмо е част от процедурата за нарушение на ЕС, която може да приключи в Съда на ЕС.

Но друг срок от решението за 700 MHz също бе пропуснат от някои държави-членки. Правилата на ЕС заявяват, че всички страни от Съюза трябва да публикуват национална пътна карта за 700 MHz „възможно най-скоро и не по-късно от 30 юни 2018 г.“. Няколко държави вече са пропуснали този краен срок. Латвия е една от тях.

На 5 юни само 12 от 28-те държави-членки на ЕС се споразумяха за своята национална пътна карта, съгласно последния доклад за напредъка на групата за политиката в областта на радиочестотния спектър. Страните от ЕС са помолени да предоставят копие от своята национална пътна карта до 31 август. Пропускането на крайния срок през юни е доста неудобно, като се има предвид, че това вече бе по-късна от първоначално предложената дата.