По-лесно е да се говори за това какво не е китайската социална кредитна система, отколкото за това какво е. Още от 2014 г., когато Китай обяви шестгодишен план за изграждане на система за възнаграждаване на действия, които изграждат доверие в обществото и наказват обратното, това е едно от най-неразбраните неща относно Китай в западния дискурс. Сега, с новите документи, публикувани в средата на ноември, има възможност да се коригира възприемането ни на този социален феномен.

За повечето хора извън Китай думите „социална кредитна система“ извикват незабавен образ: мрежа от технологии в стил популярния сериал Black Mirror, която автоматично оценява всички китайски граждани според това какво са направили правилно и какво не. Но реалността е, че тази ужасяваща система не съществува и централното правителство също не изглежда да има много желание да я изгради.

Вместо това системата, върху която централната власт бавно работи, е смесица от опити за регулиране на финансовата кредитна индустрия, позволяване на правителствените агенции да споделят данни помежду си и насърчаване на санкционираните от държавата морални ценности – колкото и неясна да е тази последна цел в частност. Все още няма доказателства, че с тази система е било злоупотребявано за широко разпространен социален контрол, въпреки че остава възможно тя да бъде използвана за ограничаване на индивидуалните права.

Докато местните власти бяха много по-амбициозни със своите новаторски разпоредби, предизвиквайки повече противоречия и негативна обществена реакция, системата за социално кредитиране за цялата страна ще отнеме много време, за да се материализира. А сега Китай вече е по-близо от всякога до определянето на това как ще изглежда тази система. На 14 ноември 2022 г. няколко висши правителствени агенции колективно пуснаха проектозакон за създаване на системата за социално кредитиране: първият опит за систематично кодифициране на минали експерименти върху социалния кредит и, теоретично, насочване на бъдещото прилагане.

И все пак проектозаконът остави у наблюдателите повече въпроси, отколкото отговори.

„Тази предварителна версия изобщо не отразява сериозна морска промяна“, казва Джереми Даум, старши научен сътрудник от Юридическия факултет на Йейл, който от години проследява експеримента за социално кредитиране в Китай. Това не е смислена промяна в стратегията или целта, категоричен е той.

По-скоро законът остава близо до местните правила, които китайски градове като Шанхай пуснаха и наложиха през последните години относно неща като събиране на данни и методи за наказания – сега просто им дава печата на централно одобрение. Той също така не отговаря на продължителните въпроси, които експертите имат относно ограниченията на местните правила. „Това до голяма степен включва това, което вече е било там, до точката, в която всъщност не добавя много стойност“, добавя Даум.[i]

И така, каква всъщност е сегашната система на Китай? Хората наистина ли имат социални кредитни резултати? Има ли истина в образа на социалния контрол, задвижван от изкуствен интелект, който доминира в западното въображение?

Първо, какво е „социален кредит“?

Когато китайското правителство говори за социален кредит, терминът обхваща две различни неща: традиционна финансова кредитоспособност и „социална кредитоспособност“, която черпи данни от по-голямо разнообразие от сектори.

Първото е позната концепция на Запад: тя документира финансовата история на физически лица или фирми и предсказва способността им да изплащат бъдещи заеми. Тъй като пазарната икономика в съвременен Китай е много по-млада, страната няма надеждна система за търсене на финансовата история на други хора и компании. Изграждането на такава система, целяща да помогне на банките и другите играчи на пазара да вземат бизнес решения, е съществена и не много противоречива мисия. Повечето китайски политически документи се отнасят до този вид кредит с конкретна дума: zhengxin, която някои учени превеждат като „отчитане на кредити“.

Второто – „социална кредитоспособност“ – това, което повдига повече въпроси. По принцип китайското правителство казва, че трябва да има по-високо ниво на доверие в обществото и за да подхранва това доверие, властта се бори с корупцията, телекомуникационните измами, укриването на данъци, фалшивата реклама, академичното плагиатство, фалшифицирането на продукти, замърсяването – наистина почти всичко в широката обществено-икономическа сфера. И не само лица и компании могат да бъдат подведени под отговорност, но и правни институции и държавни агенции.[ii]

Тук нещата започват да стават сложни. Правителството изглежда вярва, че всички тези проблеми са слабо свързани с липсата на доверие и че изграждането на доверие изисква универсално решение. Така че точно както финансовият кредитен рейтинг помага да се оцени кредитоспособността на дадено лице, според официален Пекин, някаква форма на „социален кредит“ може да помогне на хората да оценят надеждността на другите в други отношения.

В резултат на това така нареченият „социален“ кредитен рейтинг често се събира заедно с финансовия кредитен рейтинг в политическите дискусии, въпреки че това е много по-млада област с малък прецедент в други общества.

Това, което го прави допълнително объркващо, е, че на практика местните власти понякога смесват тези две неща. Така може да видите регламент, който говори за това как нефинансовите дейности ще навредят на вашия финансов кредит или обратното. Като един пример, провинция Ляонин заяви през август, че проучва как да възнагради кръводаряването във финансовата кредитна система.

Но на национално ниво страната изглежда иска да запази двете предимно отделни и всъщност новият проектозакон ги адресира с два различни набора от правила.

Има ли Китай система, която активно да регулира тези два вида кредит?

Краткият отговор е не. Първоначално, през 2014 г., планът беше национална система за проследяване на всички „социални кредити“ да бъде готова до 2020 г. Сега сме почти 2023 г. и дългоочакваната правна рамка за системата току-що беше пусната в проектозакона от ноември 2022 г.

Въпреки това правителството е измислило най-вече финансовата част. Системата zhengxin — пусната за първи път публично през 2006 г. и значително актуализирана през 2020 г. — по същество е китайският еквивалент на оценката на американските кредитни бюра и се поддържа от централната банка на страната. Тя записва финансовата история на 1,14 милиарда китайски лица (и им дава кредитни рейтинги), както и почти 100 милиона компании, въпреки че не им дава резултати.

От социална страна обаче разпоредбите са разнородни и неясни. Към днешна дата националното правителство е изградило само система, фокусирана върху компании, а не върху физически лица, която събира данни за спазването на корпоративните разпоредби от различни държавни агенции. Това включва широк списък институции, приблизително еквивалентни на ФБР, Данъчната служба, Министерство на енергетиката, Министерство на образованието и всяка съдебна зала, полицейски участък и голяма компания за комунални услуги в САЩ, споделящи регулаторни записи в една платформа. Резултатът е отворен за търсене от всеки китайски гражданин на наскоро създаден уебсайт, наречен Credit China.

Но има и някои данни за хора и други видове организации. Същият уебсайт също така служи като централен портал за над три дузини (понякога много специфични) бази данни, включително списъци на лица, които не са изпълнили съдебно решение; китайски университети, които са законни; компании, които са одобрени да създават роботи, и болници, за които е установено, че са извършили застрахователна измама. Независимо от това, подборът изглежда толкова произволен, че е трудно да се види как хората биха могли да използват портала като последователен или изчерпателен източник на данни.

Как системата за социално кредитиране ще се отрази на ежедневието на китайците?

Идеята е зад нея е този подход да бъде едновременно и морков, и тояга. Така физическо лице или компания с добро кредитно досие във всички регулаторни области трябва да получи преференциално третиране, когато работи с правителството – като да бъде поставено в списък с приоритети за субсидии. В същото време лица или компании с лошо кредитно досие ще бъдат наказвани с публично показване на информацията им и ще им бъде забранено да участват в търгове за държавни поръчки, да консумират луксозни стоки и да напускат страната.

Миналата година правителството публикува изчерпателен списък с подробности за допустимите наказателни мерки. Някои мерки са по-противоречиви: например лица, които не са платили обезщетение, решено от съда, са ограничени да пътуват със самолет или да изпращат децата си в скъпи частни училища на основание, че това представлява луксозно потребление. В новия законопроект е поет ангажимент този списък да се актуализира редовно.

И така, има ли централизиран социален кредитен рейтинг, изчислен за всеки китайски гражданин?

Не. Противно на общоприетото схващане, няма централен социален кредитен рейтинг за физически лица. И честно казано, китайското централно правителство никога не е говорило за желание за такова. Така че защо хората, особено на Запад, смятат, че има?

Тъй като официален Пекин даде малко насоки как да се изгради система за социално кредитиране, която да работи в нефинансови области, дори в последния проектозакон това отвори вратата за градовете и дори за малките градове да експериментират със собствените си решения. В резултат на това много местни власти въведоха пилотни програми, които се стремят да дефинират как изглежда регулирането на социалните кредити, а някои от тях станаха много спорни.

Най-добрият пример е Жончън: малък град със само половин милион население, който въведе вероятно най-известната система за социален кредитен рейтинг в света. През 2013 г. градът започна да дава на всеки жител личен базов кредитен рейтинг от 1000 точки, който може да бъде повлиян от техните добри и лоши дела. Например, в правило от 2016 г., което впоследствие беше преработено, градът реши, че „разпространяването на вредна информация в WeChat, форуми и блогове“ означава изваждане на 50 точки, докато „спечелването на спортно или културно състезание на национално ниво“ означава добавяне на 40 точки. В един краен случай един жител загуби 950 точки в рамките на три седмици за многократно разпространение на писма онлайн относно медицински спор.

Такива системи за оценяване са имали много ограничено въздействие в Китай, тъй като никога не са били издигани до провинциално или национално ниво. Но когато новината за пилотни програми като тази се разпространи на Запад, това разбираемо предизвика тревога у активистки групи и медии, някои от които погрешно я приеха за приложима за цялото население. Видни фигури като Джордж Сорос и бившият американски вицепрезидент Майк Пенс допълнително разшириха тази погрешна идея.

Как да знаем, че тези пилотни програми няма да станат официални правила за цялата страна?

Никой не може да бъде напълно сигурен в това, но си струва да си припомним, че китайското централно правителство всъщност се противопоставя на противоречивите действия на местните правителства, когато става въпрос за регулации за социални кредити.

През декември 2020 г. държавният съвет на Китай публикува политически насоки в отговор на съобщенията, че местните власти използват системата за социално кредитиране като оправдание за наказване дори на тривиални действия, като ходене по улицата, неправилно рециклиране и неносене на маски. Насоките изискват от местните правителства да наказват само поведение, което вече е незаконно според настоящата законодателна система на Китай и да не надхвърлят това.[iii]

И отпорът на централното правителство изглежда проработи. В случая на Жончън, градът актуализира своите местни разпоредби относно социалните кредитни рейтинги и позволи на жителите да се откажат от програмата за точкуване; той също премахна някои противоречиви критерии за промени в резултата.

Има ли някаква напреднала технология като изкуствен интелект, която да е включена в системата?

В по-голямата си част не. Това е друг често срещан мит за китайската система за социално кредитиране: хората си въобразяват, че за да бъде следено социалното поведение на над милиард хора, трябва да има мощен централен алгоритъм, който може да събира и обработва данните.

Но това не е вярно, тъй като няма централна система, която да оценява всички, дори няма нужда от такъв мощен алгоритъм. Експерти по системата за социално кредитиране на Китай казват, че цялата инфраструктура е изненадващо нискотехнологична. Докато китайските служители понякога споменават технологии като блокчейн и изкуствен интелект, когато говорят за системата, те никога не влизат в подробности за това как тези технологии могат да бъдат използвани. Ако разгледате уебсайта на Credit China, той не е нищо повече от дигитализирана библиотека от отделни бази данни.

Няма известен случай, в който автоматизираното събиране на данни да води до автоматизирано прилагане на санкции без намесата на човешки регулатори. Понякога човешката намеса може да бъде особено примитивна, като „събирачите на информация“ в Жончън, които се разхождат из града и записват с химикал добрите дела на съселяните.

Въпреки това, тъй като националната система се изгражда, изглежда, че има нужда от някакъв технологичен елемент, най-вече за обединяване на данни между правителствените агенции. Ако Пекин иска да позволи на всяка правителствена агенция да взема решения за принудително изпълнение въз основа на данни, събрани от други правителствени агенции, това изисква изграждането на масивна инфраструктура за съхранение, обмен и обработка на данните.

За тази цел последният проектозакон говори за необходимостта от използване на „разнообразни методи като статистически методи, моделиране и полево сертифициране“ за извършване на кредитни оценки и комбиниране на данни от различни държавни агенции. Това дава само най-смътния намек, че процесите оттук насетне ще са малко по-технологични.

Как китайските технологични компании участват в тази система?

Тъй като системата е толкова нискотехнологична, участието на китайски ИТ компании е периферно. Големите технологични компании и малките технологични компании играят много различни роли и възприемат много различни стратегии. По-малките компании, наети от градските или провинциалните правителства, до голяма степен изградиха техническата инфраструктура на системата, като бази данни и центрове за данни. От друга страна, големите технологични компании, особено социалните платформи, помогнаха на системата да разпространи посланието си. Alibaba, например, помага на съдилищата да издават съдебни решения чрез адресите за доставка, които събира чрез своята масивна платформа за електронна търговия. На свой ред, Douyin, което е китайската версия на TikTok, си партнира с местен съд в Китай, за да критикува публично лица, които не са изпълнили съдебни решения. Въпреки това, тези технологични гиганти всъщност не участват в основни функции, като предоставяне на данни или компилиране на кредитни оценки.

Има и китайски компании, като финтех подразделението на Alibaba Ant Group, които са изградили частни финансови продукти за кредитен рейтинг. Но резултатът, подобно на Sesame Credit на Alibaba, е по-скоро като програма за награди за лоялност. Тъй като кредитният рейтинг на Sesame се изчислява най-вече въз основа на историята на покупките на потребителите и кредитните дейности на собствените платформи на Alibaba, резултатът не е достатъчно надежден, за да се използва от външни финансови институции и има много ограничен ефект върху физическите лица.

Имайки предвид всичко това, трябва ли все пак да се тревожим за последиците от изграждането на система за социално кредитиране в Китай?

Донякъде да. Дори и да няма всевиждащ алгоритъм, който оценява всеки гражданин, системата за социално кредитиране пак може да бъде проблематична.

Китайското правителство подчерта, че всички наказания, свързани със социални кредити, трябва да се придържат към съществуващите закони, но самите закони могат да бъдат несправедливи на първо място. Казването, че системата е продължение на закона, означава само, че тя не е по-добра или по-лоша от законите, които прилага. Тъй като Пекин насочва фокуса си все повече към социалния и културен живот на хората, като допълнително регулира съдържанието на развлеченията, образованието и речта, тези правила също ще станат предмет на принудително изпълнение на кредита.

Нещо повече, основната идея зад системата винаги е била хората да бъдат честни към правителството, а не непременно един към друг. Когато моралните въпроси като честността се превърнат в правни въпроси, държавата в крайна сметка има единствената власт да решава кой е надежден. Една тактика, използвана от китайските съдилища, за да подведат под отговорност „дискредитираните лица“, е насърчаването на техните приятели и семейство да докладват уличаващи данни в замяна на награди.

Но в крайна сметка системата за социално кредитиране (все още) не е пример за злоупотреба с модерни технологии като изкуствения интелект и е важно да я оценим въз основа на фактите. В момента правителството търси обществена обратна връзка относно проектодокумента от ноември в продължение на един месец, въпреки че няма очаквана дата кога той ще бъде приет и ще стане закон. Все още може да отнеме години, за да видим крайния продукт на национална социална кредитна система.


[i] Yang, Zeyi, China just announced a new social credit law. Here’s what it means, MIT Technology Review, November 22, 2022, достъпна на https://www.technologyreview.com/2022/11/22/1063605/china-announced-a-new-social-credit-law-what-does-it-mean/

[ii] Social credit law already affects companies, Table Media, November 23, 2022, достъпна на https://table.media/china/en/sinolytics-radar-en/social-credit-law-already-affects-companies/

[iii] Orgad, Liav and Wessel Reijers, How to Make the Perfect Citizen? Lessons from China’s Social Credit System, Global Citizenship Observatory, достъпна на https://www.transnat.org/post/how-to-make-the-perfect-citizen-lessons-from-china-s-social-credit-system