Предприетият ход от страна на китайската външна политика да се създадат организации под формата на асоциации и центрове по инициативата „16 + 1“ на секторен принцип в различни държави от Югоизточна Европа и самия Китай е стратегически обоснован.

Ако бе избран противоположният вариант на централизирания подход, където сътрудничеството да се осъществява от един колективен орган, то това би довело до неговото негативно приемане от страна на Европейския съюз, където все още има известни опасения сред част от експертите към инициативите „16 + 1“ и „Един пояс, един път“, въпреки че до момента те остават безпочвени.

Към днешна дата вече има няколко създадени организации, които са започнали да функционират и които могат да бъдат намерени в приложената таблица.