С нови 36 лева от началото на годината се увеличава общата стойност на издръжката на живота на четиричленно домакинство, след като през последните две тримесечия също бе регистрирано последователно нарастване. Парите са нужни за покриване на разходите за храна, поддържане на жилището, здравеопазване, транспорт и почивка. През 2018 г. животът е поскъпнал с около 3 процента, а най-голямо е увеличението на нехранителните стоки.

За човек от домакинство необходимите средства за нормален живот са 590,32 лв.

За София необходимите средства за нормален живот са 3078 лв. за четиричленно домакинство, а за човек от домакинство – 769 лв. Издръжката на живот в столицата надхвърля средните нива на издръжка в страната с 30 процента. В същото време, в области като Видин, Кюстендил и Благоевград нетният размер на средните трудови възнаграждения е едва около 50 процента от необходимия размер за издръжката.

Към днешна дата, от Фонда за гарантиране на вземанията са изплатени заплати в размер на 2.9 милиона лв. на работници на фирми във фалит или несъстоятелност. Хиляди хора обаче все още очакват вземания от близо 40 предприятия.

Това показват последните данни на Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ.

За да се постигне общата стойност за покриване на необходимите средства за живот, следва нетният размер на работната заплата, която получават двамата възрастни от този тип домакинство да бъде не по-нисък от 1180 лв. за всеки от тях при условие, че работната заплата е единствен източник на доходи. Не повече от 20% от българските наемни работници обаче получават подобни заплати. Средното нетно трудово възнаграждение през март 2018 г. е по-ниско с 321 лв. или с 27 процента от средните стойности, необходими за покриване на издръжката.

Данните на КНСБ показват, че въпреки постигнатите положителни промени в икономиката на страната, не се наблюдава осезаемо нарастване на доходите при ниско доходните групи. Това води до задълбочаване на диференциацията и подоходното неравенство между най-бедните и най-богатите. Най-богатите 20 процента от населението у нас получават 8.2 пъти повече от най-бедните 20 процента.

При допустим праг на разходите за наем от 30 процента, средностатистическото домакинство у нас трябва да разполага с доходи от поне 1572 лв. на месец за жилищни нужди. Имайки предвид, че минималната заплата в България е в размер на 510 лв., можем да направим извода, че и у нас тя не е достатъчна за комфортното покриване на разхода за жилище под наем в нито един от големите градове в страната.