Опитите да се включи ключово научно проучване в глобалните преговори за климата в Полша се провалиха. Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата за въздействието върху околната среда от повишаването на температурата с 1.5°C имаше значително влияние, когато работата по него стартира през октомври миналата година.

Учени и много делегати в Полша обаче останаха неприятно изненадани, тъй като САЩ, Саудитска Арабия, Русия и Кувейт се противопоставиха на този доклада.

Именно конференцията за климата през 2015 г. постави началото на забележителното проучване.

В доклада се казва, че светът вече е напълно извън досега очертаните параметри като се насочва повече към повишение на температурата от 3°C през този век, а не към 1.5°C.

Спазването на предпочитаната цел ще се нуждае от „бързи, дълбоки и безпрецедентни промени във всички аспекти на обществото“. За да остане затоплянето до 1.5°С този век, емисиите на въглероден диоксид би трябвало да бъдат намалени с 45 процента до 2030 г.

Докладът, представен най-напред в Инчоон, Южна Корея, имаше непосредствено въздействие, спечелвайки похвали от политици и учени по целия свят. Но преговарящите в Катовице имаха сериозни проблеми, когато Саудитска Арабия, САЩ, Русия и Кувейт се противопоставиха на конференцията, която искаше да „приветства“ документа.

Вместо това, те поискаха да подкрепят много по-консервативната фраза, че конференцията ще „отбележи“ доклада.

Саудитска Арабия се бори до последната минута в Южна Корея, за да ограничи заключенията на документа. В крайна сметка тя не успя, но сега изглежда, че други ключови играчи споделят възраженията на форума в Полша. Други отбелязаха, че Саудитска Арабия и САЩ няма против доклада, когато стартира най-напред през октомври. Изглежда, че саудитците и американците обаче са повече против политическите последици от ангажирането на органите на ООН.

Без съгласие, съгласно правилата на ООН текстът трябваше да отпадне. Много малки страни изразиха недоволство и разочарование от изхода на дебатите.

Според наблюдатели, това е сериозен провал за конференцията на ООН в Катовице, която има амбициозната задача да даде тласък на реалните опити за ограничаване на емисиите парникови газове.