Подготвяайки се за евентуална търговска война със САЩ, Китай облекчи регулацията над редица индустриални сектори. Целта е да се привлекат повече чуждестранни инвеститори и да се стимулира тяхното оставане на китайския пазар.

Националната комисия за реформи и развитие, която е главният планиращ орган за китайската икономика, обяви, че е премахнала редица ограничения над чуждестранни инвестиции. Секторите включват корабостроене, самолетостроене, картографиране, изграждане на енергийни системи и добив на някои ключови руди.

Регулаторът съкрати „негативния списък“, който съдържа всички сектори, изрично забранени за чуждестранни инвеститори. Ограниченията намаляват и за сектора на финансови услуги, облекчение, което беше обещано за 2021 г. Китайското правителство обсъжда такива мерки за финансовия сектор отдавна, но заради глобалната криза периодът от 2012 до 2016 г. се оказа стресов за икономиката на страната. Това доведе до продължително отлагане на реформата.

Сега, когато икономиката е по-стабилна, китайските лидери искат да привлекат повече инвестиции от чужбина. Въпреки това, обновеният „негативен списък“ все още изключва важни и големи сектори, които Китай определя като деликатни и/или стратегически. Услугите в облачното пространство са ограничени само до китайски инвеститори, същото важи и за добива на петрол и газ.

Промените в „негативния списък“ идват след месеци, в които САЩ обявяваше, че ще наложи различни мита на Китай с цел да намали търговския си дефицит. Въпреки дългите преговори и леки заплахи, все още няма промяна в търговските отношения между двете страни.

Като отговор на митата от САЩ, Китай поднови през тази седмица преговорите с Европейския съюз за различни инвестиционни споразумения.

От първи юли Китай понижава митата за внос на автомобили от 25 на 15 на сто на фона на обещанията да купува повече американски стоки, да отвори пазарите си и да насърчи сектора.

Решението е взето „с цел да продължат реформите и отварянето на страната, за стимулиране на реформата на предлагането и преобразяването и модернизацията на сектора, за да се отговори на търсенето на потребителите“.