Със стартирането на инициативата „Един пояс, един път“, Китай стана играч на Балканите в безпрецедентна степен и по начин, който се различава значително от останалите сили в региона. Трябва само да проследите парите, за да видите най-активното балканско присъствие на Китай. През 2014 г. Китай обеща на всички страни от Източна и Централна Европа, включително тези от Балканите, инвестиционен фонд от 3 милиарда долара, заедно с кредитите от 10 милиарда долара, обещани година по-рано и предназначени да подкрепят китайските инвестиции.[i] В миналото това ниво на инвестиции би било немислимо, но с нежеланието на Европейския съюз да се разшири на Балканите, Китай е по-активен в региона от всякога.

С Китай, готов да създаде мрежа от инфраструктурни връзки в Евразия чрез инициативата „Един пояс, един път“, балканските страни имат ново ценно предимство, което да предложат Китай: тяхната география. Китай възприема Балканите като ключов регион между Средиземноморието и Централна Европа и като геополитически мост между западния свят и по-широката Евразия. Като такива, макар западняците като цяло да разглеждат балканския регион като неудобство – етнически фрагментирана територия в периферията на евро-атлантическия свят – Китай мисли за Балканите като за своеобразен тръбопровод за европейските пазари, както и начин да проектира меката си сила и да спечели приятели сред новия ЕС членове и потенциални кандидати за членство.[ii]

В исторически план, китайските взаимоотношения с балканските страни никога не са били особено дълбоки. Мао Китай и Титовата Югославия имаха сложни отношения, повлияни от честите обвинения на Мао за идеологически ревизионизъм срещу Тито и от съревнованието на два народа за влияние в Третия свят. Тесните връзки на Китай с Албания на Енвер Ходжа символизираха сътрудничеството между два изолирани комунистически режима, опитващи се да бъдат независими от Москва. По време на югославските войни Китай се опитва да има неутрална позиция, като същевременно спазва резолюциите на Съвета за сигурност на САЩ. Косовската война от 1999 г. и разрушаването на китайското посолство в Белград от военновъздушните сили на САЩ обаче потвърждават китайските опасения относно международната система след Студената война. Войната разпали китайското пренебрежение към водения от САЩ еднополярен ред, както и идеологията на либералния интервенционизъм, която го подкрепи.

След югославските войни Китай се гордее с приятелски отношения с Балканите, но връзките, които се развиват, са били предимно двустранни и се съсредоточаваха тясно върху области като търговията. През 2005 г. Китай и Хърватия постигнаха съгласие за „всеобхватно партньорство за сътрудничество“, което цели да насърчи по-тесните връзки между двете страни в области като търговия и култура. През 2009 г. Сърбия подписа споразумение за стратегическо партньорство с Китай, обявявайки Китай за „четвърти стълб на сръбската външна политика“ заедно с Европейския съюз, САЩ и Русия. По този начин Сърбия се стреми да подчертае важността на подкрепата на Китай по въпроса за Косово и да търси търговски възможности за своята слабо функционираща икономика. През 2010 г. Сърбия първоначално искаше да бойкотира церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир, за да почете китайския адвокат по човешките права Лиу Сяобо, като знак за солидарност с Китай, макар да се поддаде по-късно под тежък натиск от Брюксел. През 2008 г., когато Гърция беше в криза, COSCO Group, китайската държавна корабоплавателна и логистична компания, получи 35-годишна концесия за експлоатация на контейнерното пристанище в гръцкото пристанище Пирея.

През 2012 г. Китай разработи инициатива, наречена „16 + 1“, която има за цел да насърчи китайското сътрудничество с 16 страни от Централна и Източна Европа, включително балканските страни като Сърбия, Черна гора, Албания, Македония, Хърватия, България и Босна и Херцеговина , Въпреки всички тези инициативи, никой не възприема Китай като главен стратегически играч на Балканите, до голяма степен поради географското разстояние. Китай се разглеждаше единствено като двустранен партньор, с който се осъществяваше случайно транзакционно и/или технократско сътрудничество в области като търговията, а не като държава, която играеше важна роля в геополитиката на региона чрез военно и дипломатическо присъствие или чрез концентрирана икономическа политика.

Това обаче се промени драстично в последните години и днес балканските страни са прегърнали редица китайски инфраструктурни проекти. От 2016 г. насам, характерът на участието на Китай в Балканите започна да се променя.[iii] През тази година COSCO Group придоби 51 процента дял в пристанище Пирея. В Македония китайската държавна Exim Bank предостави заеми за изграждането на две магистрали от китайски изпълнители. Също през 2016 г. китайският президент Си Дзинпин посети Сърбия, където подписа споразумение, в резултат на което сръбските представители оценяват инвестициите в инфраструктурата на страната за 5.5 милиарда евро. В Албания Китай прави подобни инвестиционни преимущества, тъй като възприема тази страна като част от „морския копринен път“. В Черна гора отново банката Exim финансира чрез заем обновяване на магистралата, свързваща пристанищния град Бар със Сърбия.[iv]

Според критиците на регионалната политика на Пекин на Балканите, част от инвестициите понякога противоречат на налагания от Европейския съюз модел за конкурентни тръжни процедури, регламентиран от прецизно еврозаконодателство. Вместо това, тези инвестиции приличат на китайския модел на държавните предприятия, на които се разпределят проекти въз основа на политическо договаряне. За ястребите в Брюксел, това също така прави Китай политическа и икономическа заплаха за позицията на Европейския съюз на Балканите, отслабвайки политическата решимост на тези страни да следват водещата роля на Европейския съюз.[v] Докато Европейският съюз не е в състояние или не желае да интегрира тези страни, те ще получат по-нататъшен стимул за по-тесни връзки с Китай.

В същото време обаче, подходът на Китай към региона е различен от този на другите участници. Китай не възнамерява да се ангажира с амбициозното изграждане на нации като Европейския съюз, не иска да има военно присъствие като Съединените щати чрез НАТО и за разлика от Русия не иска да действа като деструктивна сила, опитвайки се да отклони балканските страни от присъединяването към западните институции. Китай просто предлага политическо приятелство чрез прагматично двустранно сътрудничество и чрез инвестиции, които са крайно необходими за ремонт на разпадащата се инфраструктура на балканските страни. По този начин Китай купува политическо влияние в столиците на Балканите, като в същото време напредва с „Един пояс, един път“, свързвайки се с европейските пазари и компенсирайки забавянето в китайската икономика.

По-силната роля на Китай на Балканите предизвика вълнение в Европейския съюз. Китай не се разглежда като геополитически съперник в същия ранг като Русия. Европейският съюз обаче вижда Китай като политическа и нормативна заплаха, тъй като инвестициите, които предлага, не отговарят на регулаторните и екологичните стандарти на Брюксел.[vi] Като такива, някои членове на Съюза смятат, че Китай намалява решимостта на балканските държави да следват водещата роля на Европейския съюз, като прегръщат своите политики и разпоредби. От своя страна, икономическите и социално изоставащи балкански страни като Сърбия знаят, че няма да се присъединят към ЕС в обозримо бъдеще. В резултат на това, краткосрочните решения на Китай по проблемите на развитието надделяват над дългосрочните политически съображения за членството в Европейския съюз. Освен това, за разлика от ЕС фондове, като Инвестиционната рамка на Западните Балкани (WBIF), които често са обременени с дълги процедури на изчакване и тежки ограничения за спазване, всички посочени китайски инвестиции се разпределят въз основа на бързо вземане на решения без строги номенклатурни правила за спазване на изискванията. По този начин балканските лидери могат да използват китайски заеми и инвестиции, за да подобрят инфраструктурата си и да извличат политически дивиденти на местно ниво, без да спазват стриктни правила в области като околната среда, които са трудни и скъпи за бедните балкански страни.

Създавайки и развивайки материалната инфраструктура, Китай установява и укрепва дългосрочните политически отношения, които са в основана на инициативата „Един пояс, един път“. Най-големи успехи тази инициатива обаче, Пекин постига със създаването на т. нар. нематериална инфраструктура, която съществува в сферата на политиката. Става дума за междуправителствените споразумения, търговските сделки, митническите съюзи и оказването на помощ, които укрепват външнополитическите връзки, доверието и имиджа. Откакто в Китай започна управлението на Си Дзинпин, страната редовно сключва търговски договори с много страни по света, отделяйки особено внимание на тези държави, които се намират покрай концептуалния маршрут на „Един пояс, един път“. Официално Китай в момента работи върху 19 договора за свободна търговия, като 14 от тях вече са осъществяват на практика. Си Дзинпин и неговото обкръжение дейно сключват митнически споразумения по цяла Евразия. Китай е подписал сделки от Тайван до Финландия, още важно споразумение с ЕС, а също така проект на споразумение с Великобритания. През миналата година Пекин се присъедини към Митническата конвенция за международен превоз на товари, в която участват над 70 държави.

Интересното е, че Русия до момента мълчи за влиянието на Китай на Балканите. Най-вероятната причина е, че няма история на взаимно съперничество между двете сили в региона, тъй като Китай е твърде далеч и не разполага с историческия опит тук, който Русия има, и защото Русия не може да се сравни с икономическата мощ на Китай.[vii] Русия вероятно смята, че китайското икономическо и политическо влияние в балканската столица е полезно, тъй като отслабва привлекателността на западните институции на Балканите. Всичко това се вписва в общата тенденция на балканските страни, които приемат превъзходствата и възможностите, предлагани от не-западни играчи, когато чувстват липсата на истински усилия от страна на Европейския съюз за интегриране на региона.

Независимо от това, не трябва да се преувеличава китайското влияние в региона, което показва и често погрешното мислене в политиката на ЕС. Първо, макар че ако „Един пояс, един път“ се приложи изцяло, ще намали географското разстояние между Пекин и Балканите, Китай все още ще бъде твърде далеч, за да упражнява влияние по същия начин, както Западът. На второ място, докато Китай търси възможности за комерсиализация и сътрудничество, той не иска да се включи в локални съперничества и спорове. Това стана очевидно през 2010 г., когато Китай, който преди беше поддръжник на усилията на Сърбия да потърси консултативно становище от Международния съд за законността на независимостта на Косово, се въздържа от делегирането на своя съдия в производството. Макар че това не навреди значително на сътрудничеството на Китай с балканските страни, то говори за китайската тенденция да покаже сдържаност в споровете, в които националният интерес не е пряко замесен. Трето, за разлика от Русия, Китай не се интересува от дерайлиране на присъединяването на балканските страни към Европейския съюз. Пекин по-скоро насърчава този процес, защото смята, че това ще направи собствените му инвестиции по-безопасни и смята, че ангажиментът на Балканите е начин за засилване на връзките с Европейския съюз. Балканските лидери не трябва да попадат в капана на възприемането на Китай като алтернатива на Европейския съюз.

Накрая, въпреки нарастването на китайските инвестиции, балканските страни остават по-икономически зависими от Европейския съюз, отколкото от Китай. Евроинвестициите в региона надвишават тези на Китай. Както се посочва в неотдавнашния доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие, въпреки нарастването на китайските инвестиции, балканският регион „остава твърдо закотвен в Европа“.

Докато китайското влияние на Балканите не трябва да се преувеличава, то сега е по-високо, отколкото по всяко друго време в съвременната история. Китай стана по-активен на Балканите главно като се възползва от факта, че Европейският съюз не успя да даде приоритет на региона и го държи настрана. Европейският съюз обаче все още има по-голяма тежест на Балканите. Той все още е най-големият търговски партньор в региона, който представлява 76 процента от цялата търговия. Културните и социални връзки между западноевропейските и балканските страни са несравнимо по-силни от тези с Китай, а географската близост също подкрепя Европейския съюз.

Въпреки това, за да използва всички тези предимства, Европейският съюз трябва да се държи по-малко като бюрократичен играч и повече като геополитически и стратегически участник. Това означава, че Европейският съюз трябва да се ангажира с Балканите с внимание, основавайки се на внимателна политическа и стратегическа оценка на всяка страна поотделно. Европейският съюз трябва да мобилизира собствените си финансови инструменти по-бързо и да ги предостави на балканските страни, за да могат да се справят с техните проблеми на развитието. Брюксел трябва да направи това, като в същото време разбира по-добре факта, че бедните страни от региона няма да могат да следват същите стандарти като най-развитите му членове. И накрая, Европейският съюз трябва да изпрати силно политическо послание, че тези страни ще се присъединят към съюза в крайна сметка, за да избегнат подкопаването на несигурността. Колкото до Китай, той трябва да се разглежда не с недоверие и не като дългосрочна политическа, а като икономическа алтернатива, която в условията на свободния пазар и външно отношения може да предостави това, от което балканските страни се нуждаят, тук и сега.


[i] Martino, Martino, China in the Balkans „firmly in play in the coming years“, OBC Transeuropa – Osservatorio Balcani e Caucaso, достъпна на https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Balkans/China-in-the-Balkans-firmly-in-play-in-the-coming-years-184178

[ii] Vuksanovic, Vuk,The Unexpected Regional Player in the Balkans: China, November 2017, достъпна на https://warontherocks.com/2017/11/unexpected-regional-player-balkans-china/

[iii] Munter, Cameron, B92, „China’s rising influence in Balkans must be understood“, достъпна на https://www.b92.net/eng/news/world.php?yyyy=2017&mm=08&dd=29&nav_id=102189

[iv] Bennett, Vanora, What China’s “Belt and Road Initiative” means for the Western Balkans, EBRD, достъпна на http://www.ebrd.com/news/2017/what-chinas-belt-and-road-initiative-means-for-the-western-balkans.html

[v] Krustev, Ivan, Europe is facing a potential crisis in the Balkans. It has to act soon, The Guardian, достъпна на https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/21/europe-crisis-balkans-eu-membership-russia-china-turkey

[vi] Makocki, Michael, China in the Balkans: The battle of principles, European Council on Foreign Relations, достъпна на https://www.ecfr.eu/article/commentary_china_in_the_balkans_the_battle_of_principles_7210

[vii] Dudik, Andrea and Misha Savic, Gordana Filipovic, Europe Exposes Its Weakness to Russia and China in the Balkans, Bloomberg, достъпна на https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-16/global-powers-square-up-for-influence-in-europe-s-balkan-flank