Консорциумът между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“ е определен за концесионер на летище „Пловдив“ след проведена процедура. С решението си правителството упълномощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да сключи концесионния договор в двумесечен срок от влизането в сила на решението.

Пловдивското летище ще бъде второто европейско летище в портфолиото на HNA Airport Group след летището във Франкфурт-Хан в Германия. С инвестицията си в Пловдив консорциумът потвърждава намеренията си да продължи и задълбочи сътрудничеството си със страните в Европа и прави поредната крачка под егидата на инициативата „Един пояс, един път“.

Концесията е за 35 години, като за този срок концесионерът се задължава да реализира инвестиции в обекта в размер на 79 083 000 евро. Средствата са за ремонт, поддържане и рехабилитация на съществуващата инфраструктура, както и изграждане на нови съоръжения.

След изтичането на гратисния период от 48 месеца, за всяка календарна година концесионерът ще извършва плащане, което се състои от фиксирана и променлива част. Фиксирана част е в размер на 600 000 лева без ДДС, а променлива част представлява 6% от общия размер на нетните приходи от всички дейности за съответната година, свързани с ползването на обекта на концесията.

HNA Airport Group е подразделение на HNA Group, отговарящо за изграждането, оперирането и контрола на наземните операции на нови летища, както и за планирането и инвестициите в летищни индустриални зони и вече съществуващи летища на групата. Компанията се стреми да стане световен лидер сред летищните оператори. Основана през 2003 г., HNA Airport Group оперира и сътрудничи с 16 летища по света, с общ човекопоток от 47.86 млн. пътници, 658 000 тона товари и повече от 333 000 полета.