Австрия определи приоритетите, които ще следва по време на председателството на Съвета на Европейския съюз. „Европа, която защитава“, е мотото, което Виена е избрала за третия си период от ротационното председателство на Съюза.

Основните очертани приоритети са:

Сигурност и борба срещу нелегалната миграция –Според австрийското правителство Механизмът за преразпределение на бежанци не функционира, затова следва да се търсят алтернативи. Австрия желае прекратяване на дискусията по преразпределението и концентриране върху защитата на външните граници на ЕС.

Поради опасенията от неконтролирани миграционни потоци към Европа ще се обсъди реформата на Общата европейска система за убежище и укрепването на Европейската гранична и брегова агенция „Фронтекс”. Целта е да се работи в тясно сътрудничество с трети държави, за да се осигури ефективна политика за връщане и за предоставяне на помощ на нуждаещите се мигранти, преди да са навлезли на територията на ЕС.

Допълнителен акцент на федералния канцлер е субсидиарността в рамките на Съюза. Една „по-субсидиарна“ Европа трябва да е по-малко бюрократична, да отстъпва от свръхрегулацията и да се концентрира върху важните теми.

Австрийското председателство ще се съсредоточи върху приключване на преговорите по “Брекзит” и преговорите по бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР).

Австрия ще се концентрира върху насърчаването на силни отношения между ЕС и своите съседи, чрез които се образува т. нар. непосредствено съседство, осигуряващо мир, сигурност и стабилност на европейските граждани. Поради това ще се акцентира и върху развитието на Западните Балкани, който ще  е и надежден партньор по икономическите политики и политиките за сигурност по време на миграционната криза.

Правителството на австрийския канцлер Себастиан Курц, което е коалиция с крайнодясната Партия на свободата, е с твърда позиция по въпроса за миграцията, призовавайки към по-рестриктивна политика по въпроса от страна на ЕС, включително засилване на защитата на външните граници на съюза.

Друго голямо предизвикателство пред Виена е напредъкът в преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС за периода от 2021 г. до 2027 г. За първи път ще се отделят средства за обща отбранителна политика на ЕС като ще се финансират военни мощности и инфраструктура. Поради централната си позиция в Европа и своята история Австрия иска по-голяма интеграция на нейните съседи от Западните Балкани в съюза. Виена има намерение да подаде ръка на страни като Черна гора, Македония и Сърбия в тяхното придвижване към пълноправно членство в блока.

Австрийското председателство започва от 1 юли и ще продължи до 31 декември 2018 г.