Въведение

Отношенията между Китай и Централна и Източна Европа са минавали през различни фази в периода след края на биполярния свят и стигайки до наши дни. Новата стратегия на Китай към държавите от Централна и Източна Европа(ЦИЕ) се поражда през последните пет години.

Това може да се обобщи като регионален подход. Така нареченият регионален подход за сътрудничество с държавите от ЦИЕ,  може да се разглежда като пробив в политиката на Китай към тях. „16+1“ е китайска инициатива, целяща засилване и разширяване на сътрудничеството на КНР с 11 страни членки на Европейския съюз и пет балкански държави (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Македония) в областта на инвестициите, транспорта, финансите, науката, образованието и културата.

В рамките на инициативата Китай определя три области като приоритетни за икономическо сътрудничество:

  • инфраструктура;
  • модерни технологии;
  • зелени технологии.

Рамката за сътрудничество „16+1“ е истинска новост в международните отношения. Появата на инициативата възниква, както от общата политическа воля за сътрудничество, така и общата воля за търсене на тесни икономически връзки между Китай и други страни.

Варшава 2012г.

През 2011 г. Китай започва да мисли за отношенията с държавите от ЦИЕ по отношение на регионалния подход. На 25 юни 2011 г. е проведен първият бизнес форум „Китай–Централна и Източна Европа“. Премиерът Вън Цзябао предава съобщението, че Китай е отдаден на целта да развива добри отношения с държавите от Централна и Източна Европа.

По време на втория бизнес форум „Китай–ЦИЕ“, Вън Цзябао представя 12-точкова инициатива за задълбочаване на сътрудничеството между китайската страна и държавите от Централна и Източна Европа. Варшавската инициатива също може да се разглежда като нова отправна точка на отношенията им. Първата среща по линия на „16+1“ се провежда през 2012 година във Варшава и е на ниво правителствени ръководители, която маркира официалния старт на инициативата.

12-те мерки на Китай за промотиране на сътрудничество с Централна и Източна Европа са:

1. Създаване на Секретариат за сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа. Секретариатът ще е базиран в Министерството на външните работи на Китай и ще отговаря за комуникацията и координацията по въпроси свързани със сътрудничеството, подготовка на срещи на ръководителите и бизнес форума. 16-те страни, в съответствие с принципа на доброволчеството, ще определят отделен отдел и координатор, който да участва в работата на Секретариата.

2. Създаване на специална кредитна линия от 10 млрд. щатски долара, от която определена част ще бъде за заеми за концесия, с акцент върху проекти в области като инфраструктура, високи и нови технологии и зелена икономика.

3. Създаване на фонд за инвестиционно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ с цел набиране на 500 млн. щатски долара на първи етап.

4. Изпращане на мисии от Китай за насърчаване на търговията и инвестициите в страните от ЦИЕ и предприемане на конкретни стъпки за напредък в двустранното икономическо сътрудничество и търговия. Китай желае да работи с 16-те страни от ЦИЕ, за да увеличи общата двупосочна търговия до 100 млрд. долара до 2015 година.

5. Китай ще насърчава своите предприятия да сътрудничат със съответните страни, за да създадат една икономическа и технологична зона във всяка страна през следващите пет години. Китай ще продължава да насърчава и подкрепя повече китайски предприятия да вземат участие в развитието на съществуващите икономически и технологични зони в съответните страни.

6. Китай е готов активно да проучи финансовото сътрудничество с 16-те държави от ЦИЕ с цел да се подобри подкрепата и услугите за практическо сътрудничество.

7. Създаване на Експертен консултативен комитет за изграждане на транспортна мрежа между Китай и страните от ЦИЕ. Координатор ще бъде Министерството на търговията на Китай.

8. Предложение за провеждане на форум за културно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ.

9. Осигуряване на 5000 стипендии за 16-те страни от Централна и Източна Европа през следващите 5 години. Подкрепа за институтите „Конфуций” в 16-те държави и покана към 1000 студенти от съответните държави да изучават китайски в Китай през следващите 5 години. Министерството на образованието в Китай планира да организира образователен диалог за образователната политика с държавите от ЦИЕ следващата година.

10. Предложение за създаване на партньорство за насърчаване на туризма между Китай и страните от Централна и Източна Европа, координирано от Китайската администрация по туризъм и отворено за участие на органите на гражданското въздухоплаване, туристическите агенции и авиокомпаниите на двете страни.

11. Създаване на изследователски фонд за отношенията между Китай и страните от ЦИЕ, като Китай е предоставя 2 милиона юана (или приблизително около 265 хил. евро) всяка година за подкрепа на академичния обмен между изследователски институти и учени от двете страни.

12. Китай планира да бъде домакин на първия форум за млади политически лидери на Китай и страните от ЦИЕ през 2013 година и да покани младежки представители от страните на форума за засилване на взаимното приятелство и разбирателство.