Белград 2014

На 16 декември 2014 г. в Белград се проведе Tретата среща на ръководителите на Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Домакини на събитието бяха Ли Къцян и сръбският премиер Александър Вучич. Всички участващи страни проведоха задълбочени дискусии и се постигна широк консенсус относно по-нататъшното разширяване на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ.

В речта си китайският премиер отбеляза, че след успешното провеждане на срещата в Румъния и издаването на „Букурещката концепция“ миналата година, Китай и страните от ЦИЕ се радват на пoдобрен обмен и стават свидетели на по-активно сътрудничество в различни области.

В момента международната политическа и икономическа ситуация е подложена на дълбоки и сложни промени, но стремежът към мир и развитие остава приоритет. Позицията на Китай продължава да е следването на пътя на мирно развитие и насърчаването на стратегията за взаимните ползи, печелившите резултати и защита на световния мир и регионална стабилност.

Китайската страна изрази своята готовност да работи с всички страни за насърчаване на устойчивото развитие, просперитета и стабилността на света.

Ли Къцян представи пет предложения за по-нататъшно насърчаване на сътрудничеството в инициативата “16+1”:

Първо, необходимо е да се създадат нови акценти в нея. Страните трябва да работят над взаимно допълващите ги предимства, да вземат инфраструктурното строителство като сплотяващ елемент, продуктивното, трансформирано сътрудничество като ключово и финансовото сътрудничество като основен фундамент, както и да се вземат предвид интересите на всички страни, за да се тласне непрекъснатото сътрудничество към нов напредък.

На второ място, трябва да се изгради нов свързващ коридор. Страните от Централна и Източна Европа притежават добри пристанища, които могат да окажат огромен ефект върху транспорта ако са свързани с трафик-артерии, включително железопътни линии и магистрали.

Страните могат да разчитат на железопътната линия между Унгария и Сърбия, пристанище Пирея в Гърция и други, за да се създадe нов канал за интермодален транспорт между Азия и Европа. Страните трябва да подобрят софтуерната среда докато завършват хардуерните съоръжения.

Китайската страна е готовa да работи със страните от ЦИЕ за насърчаване на сътрудничеството, за улесняване на митническото оформяне.

Трето, трябва да се работи над нови полета за изява в сферата на промишленото сътрудничество. Големият капацитет на Китай в производството на оборудване за високоскоростни железопътни линии, ядрена енергетика и телекомуникации, както и в производството на суровини, включително стомана, цимент и стъкло, трябва да се комбинира с огромните изисквания на големите проекти в ЦИЕ.

Китайската страна насърчава своите предприятия да създават заводи в страните от ЦИЕ и активно да участват в съвместното изграждане на различни индустриални зони с цел насърчаване на създаването на нови работни мяста, както и подобряване и преобразуване на китайската индустрия.

На четвърто място е създаването на нова рамка за инвестиционно и финансово сътрудничество. Китай решава да създаде инвестиционна и финансова рамка за „16+1“ инициативата, за да постигне три цели.

Първо, да насърчи страните от ЦИЕ да продължат да използват целесъобразно кредитната линия от 10 млрд. щ. д. Китайската страна въз основа на действителното състояние на проекта ще предостави по-преференциални условия на кредитиране с цел намаляване на разходите за финансиране.

Второ, да се създаде инвестиционен фонд от 3 млрд. щ. д. и да започне втора фаза с размер 1 млрд. щ. д. от кредитната линия. Трето, да насърчи предприятия и финансови институции от ЦИЕ да издават ценни книжа в юани в Китай и да се проучат начини за създаване на фонд за сътрудничество в юани за ЦИЕ.

На пето място, разширяване към нови области на междуличностните отношения и културния обмен. Страните трябва да укрепят обмена в области като туризъм, наука и технологии, култура, образование, здравеопазване, жените и медиите, младежта. Трябва да се разработят дейности за провеждане на туристическа година Китай-ЦИЕ през 2015 г. Освен това трябва да се подкрепи създаването на тинк-танк център.

Китайският премиер изрази надежда, че всички страни ще продължат да опростяват визовите процедури, за да улеснят обмена на персонал. Китай ще удвои местата за чуждестранни студенти от ЦИЕ през следващата година спрямо сегашната база, за да се подкрепят човешките ресурси и образованието в името на двустранното сътрудничество.

Ли Kъцян подчерта, че Китай и Европа са естествени партньори за сътрудничество и нямат разногласия по основни проблеми. Китайската страна твърдо подкрепя европейската интеграция и стабилността на еврото и има удоволствието да види по-обединена, просперираща и стабилна Европа. Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа е не само полезно за двете страни, но и благоприятно за баланса на нивото на развитие в рамките на Стария континент и ще играе важна роля за процеса на европейска интеграция.

Лидерите на страните от ЦИЕ, които присъстваха на срещата, изразиха своето съгласие с предложенията за сътрудничество на китайския премиер. Те заявиха, че техните страни и Китай традиционно са приятелски настроени партньори и двустранното сътрудничество e взаимно изгодно, постигнало е значителен напредък, допринасяйки не само за икономическия растеж, подобряването на нивото на заетостта и на поминъка в страните от региона, но и за развитието на отношенията между Европейския съюз и Китай.

Страните от Централна и Източна Европа са готови да работят с Китай за по-нататъшно подобряване на механизма за сътрудничество, разширяване на неговия мащаб с фокус върху задълбочаване в такива области като икономика и търговия, инвестиции, изграждане на инфраструктура, енергетика, финанси, културен обмен и съвместно да напредват в изграждането на Икономическия пояс на Пътя на коприната (от инициативата „Един пояс, един път“), така че да се подобри ползата за участниците и да се насърчат отношенията между ЕС и Китай за още по-голямо развитие.

В края на срещата Китай и 16-те държави от Инициативата съвместно издадоха Белградските насоки за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

В тях се залага провеждането на  Четвърта среща на върха през 2015 година в Китай, както и подобряването на инфраструктурната свързаност, железопътния трафик на контайнери между Китай и Европа, по-бързи митнически процедури.

Създаване на Асоциация пo инициативата „16+1“ за транспортно и инфраструктурно  сътрудничество в Сърбия, както и да се разработи план за създаването на Асоциация за логистично сътрудничество и тинк-танк център. Предвижда се и среща на високо равнище в Рига, Латвия за транспорт, логистика и търговски пътища.

В насоките като приоритетни се посочват и елементи като подобряване на гражданската авиация, по-специално директните полети между държавите от ЦИЕ и Китай, създаване на „16+1“ Бизнес съвет във Варшава, Полша, Секретариат на агенциите за инвестиции на страните от ЦИЕ. Отбелязва се, че трябва да се подпомогне България, за да се създаде Асоциация за сътрудничество в селското стопанство в София през 2015 година, Румъния в създаването на Център за сътрудничество в енергийните проекти, а Унгария в създаването на Асоциация за туристическа агенция и бизнес.