(Четвърта част)

На 24 ноември 2015 година в Суджоу, Китай се проведе четвъртата среща на Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Присъстващите на събитието приветстваха значителния напредък, постигнат през последната година в инициативата 16+1 и по – специално прилагането на „Белградските насоки за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ”.

Изразена бе подкрепa за важното споразумение между Китайските и Европейските лидери по повод реализирането на свързващата платформа между Китай и ЕС, както и развиването на сингергии между инициативата „Един пояс, един път” (ЕПЕП) на Китай и „Инвестиционния план на Европа”.

Участниците в срещата на върха, чийто надслов бе „Ново начало, нови области, нова визия” съвместно формулираха „Насоките oт Суджоу за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ”.

Сред тях важни елементи в сферата на сътрудничеството по линия на свързаността се очертават предвиждани срещи на националните координатори от страните по инициативата и продължаване на изграждането и подобряването на железопътната мрежа по така наречения Евразийски сухопътен мост.

Направен бе обзор на договори подписани между страните от ЦИЕ и Китай, като документа за сътрудничество по линия на “ЕПЕП”, подписан между Китай и Унгария. Други важни насоки по линия на свързаността са създаването на “16+1” Асоциация за транспортно и инфраструктурно сътрудничество в Сърбия и Секретариат за логистично сътрудничество в Латвия.

Също така бе отбелязано, че ще се пуснат директни полети по линии: Пекин-Будапеща и Пекин-Прага.

По линия на икономическото и финансово сътрудничество се залага организирането на срещи на министерско ниво за промотиране на пазарното и икономическо сътрудничество, както и инвестиционно изложение, като събитията ще се проведат в град Нинбо, Китай. В Румъния ще бъде създаден Център за диалог в сферата на енергийните проекти.

Сътрудничеството в селскостопанския сектор предвижда провеждането на форуми и изложения и работа върху улесняването на стъпките за подписване на карантините протоколи за внос на животински продукти на китайския пазар от страни от ЦИЕ.

В сферата на научно-техническото сътрудничество и сътрудничеството в здравеопазването се планува среща на ниво министри, провеждане на технологични семинари и форуми, както и изграждане на Виртуален център за обмен на технологии между страните в инициативата.

В насоките са още заложени срещи на ниво кметове на градове и местни управители от страните от ЦИЕ и Китай.

На срещата в Суджоу е приет план на Средносрочната програма за сътрудничество от участниците. Като цел в нея e заложено подобряване на сътрудничеството в рамките на 16 + 1 и  разгръщане на потенциала на страните чрез определяне на насоки и приоритети от 2015 до 2020 г.