Повече от 700 милиона души влизат в ЕС всяка година – брой, който бързо се увеличава. Огромният обем пътници и превозни средства упражняват натиск върху външните граници, което прави все по-трудно за граничните служби да поддържат строги протоколи за сигурност – да проверяват документите за пътуване и биометричните данни на всеки пътник, като същевременно свеждат до минимум нарушенията.

Пробни тестове за система с изкуствен интелект на граничните пунктове на Европейския съюз ще заработи съвсем скоро. Системата представлява усъвършенстван детектор на лъжата и ще бъде ползвана в продължение на шест месеца на четири пункта в Унгария, Латвия и Гърция, където има връзка със страни извън Евросъюза.

Наречена iBorderCtrl, тя представлява финансиран от Брюксел проект, който използва изкуствен интелект, за да облекчи граничния процес и по-бързото преминаване.

Пътниците трябва да попълнят онлайн формуляр и да качат някои документи като своите паспорти, след което виртуален граничен полицай започва да им задава въпроси. Сред най-често срещаните запитвания са неща от типа „Какво има в куфарите ви?“ и „Ако ги отворим, ще отговаря ли съдържанието на това, което ни казвате?“ На тези въпроси пътуващите ще отговарят пред уебкамера и системата ще анализира и оценява десетки микрожестове.

Ако iBorderCtrl прецени, че човекът казва истината, системата издава QR код, с чиято помощ се преминава границата. Ако има подозрение, че то лъже, се събира неговата биометрична информация – включително отпечатъци, лицеви гримаси и данни от дланите на ръцете – и се извиква истински полицай, който да продължи с разпита и да вземе крайна преценка.

Програмата все още се счита за крайна експериментална и в сегашния ѝ вид не може да предотврати преминаването на границата на никой. Ранните тестове на нейна предишна версия приключват със 76 процента успеваемост – обещаващо, но недостатъчно. Член на екипа зад iBorderCtrl твърди, че те са „доста уверени“, че могат да увеличат ефективността до 85 процента.

Но дори ако тази цел бъде постигната, това оставя достатъчно пространство за грешки. Като цяло обаче, това е проблем на повечето алгоритми за лицево разпознаване, които все още показват значителни отклонения и дори пристрастия. Независимо от това, Европейският съюз възлага надежди в тази посока и дори финансира проекта по своята програма Horizon 2020 за иновации.