Нова образователна реформа в Китай цели да изведе изкуствения интелект от лабораториите и да го направи част от заниманията в класните стаи на подрастващите.

Наскоро в Китай бе публикуван първият учебник по изкуствен интелект за гимназиите, след като миналата година правителството реши този предмет да бъде включен в програмата за средно образование. Учебникът представя историята и развитието на технологията на изкуствения интелект и как тя може да бъде прилагана в области като лицевото разпознаване, автономното шофиране и обществената безопасност.

„Материалът се фокусира не само основите на изкуствения интелект, но също така и върху практическото му приложение във всекидневния живот. В момента в този сектор има недостиг на кадри в глобален мащаб, така че учебникът и включването на предмета в учебните програми определено представлява пробив“, казва проф. Чън Юкун от Източнокитайския нормален университет и един от авторите.

В момента около 40 училища от цялата страна са се включили в първата пилотна програма и от новата учебна година техните възпитаници ще изучават предмет „Изкуствен интелект“.

По оценки на правителството в следващите години търсенето на специалисти по изкуствен интелект в Китай ще бъде високо, тъй като очакванията са секторът да създаде около 5 милиона нови работни места.

Актуалният „План за развитие на изкуствения интелект“ в Китай е от 2016 г. и заложените в него цели са достатъчно красноречиви. Секторът, който сега с продукция на стойност около 2.3 млрд. долара, трябва да се разрасне десеткратно до 2020 г. и да достигне нивото на развитите страни. До 2025 г. стойността трябва да е около 60.3 млрд. долара и китайската индустрия да е водеща сила в някои раздели на изкуствения интелект. До 2030 г. със 150.8 млрд. долара Китай трябва да е водещ център в целия сектор на базата на инвестиции и собствени иновации.

Според прогнозите на PwС, към 2030 г. делът на изкуствения интелект в световната икономика ще достигне 15.7 трилиона долара, което е повече от дяловете на Индия и Китай към днешен ден.