Съветът на Европейския съюз постигна споразумение следващите избори за Европейски парламент да се проведат между 23 и 26 май 2019 г.

Изборите за евродепутати се провеждат на всеки пет години. Според Акта за избирането на членове на Европарламента от 1976 година следващите избори трябва да се проведат от 6 до 9 юни 2019 г.

Тъй като държавите-членки прецениха, че е невъзможно изборите да бъдат проведени в този момент, Съветът постигна единодушно съгласие да определи алтернативни дати за изборите. Много страни са възразили срещу първоначалните дати, защото те съвпадат с празнуването на Петдесетница.

26 май е неделя и тъй като някои държави по традиция гласуват в други дни от седмицата, изборите са планирани за дните между 23 и 26 май.

След като получи становището на Европейския парламент, се очаква Съветът да приеме официално решението си преди края на юни.

Последните избори за евродепутати се проведоха на 22 – 25 май 2014 година. Очаква се след излизането на Великобритания от ЕС броят на членовете на институцията да намалее от 751 на 705.

Европейските политически групи вече се подготвят за изборите. Водещите партии се опасяват, че, както се случи на вота през 2014 г., избирателната активност ще е ниска и ще има силна подкрепа за политици с враждебно отношение към ЕС.

Европейският съюз има една-единствена пряко избирана институция, представляваща гражданите – Европейският парламент. Членовете му се избират чрез избори на всеки 5 години, а общият брой на депутатите е 751.

Броят на евродепутатите за всяка страна е приблизително пропорционален на нейното население, но това е в съответствие с принципа на регресивна пропорционалност: никоя страна не може да има по-малко от 6 и повече от 96 евродепутати, като общият им брой не трябва да надхвърля 751 (750 плюс председателя).

Изборът на евродепутати се подчинява на определена форма на пропорционално представителство, но държавите-членки имат свободата да организират изборния процес на своя територия съобразно индивидуалните си електорални системи.