Държавен фонд „Земеделие“ приключи с обработването на подадените заявления за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година.

Одобрени са 86 проекта за финансова 2018 година на обща стойност 30 945 321 лв, два от които са на Рубин Станево на стойност 2 975 000 лв.

Одобрените проекти са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.