Европейската комисия се закани, че ще приеме по-твърда позиция по контрола на качеството на въздуха и може да наказва страни-членки, които нарушават правилата на ЕС за замърсители като азотните оксиди и фините прахови частици във въздуха.

„Крайните срокове за спазване на законовите изисквания изтекоха отдавна и някои смятат, че вече сме загубили прекалено много време. Не можем да отлагаме повече решаването на този проблем, търпението ми се изчерпва“, категоричен е еврокомисарят за околната среда, морските въпроси и риболова Кармену Вела.

Той припомни, че всяка година в Европа преждевременно умират 400 000 души заради лошото качество на въздуха.

„Тук не включвам хроничните заболявания, които нашите граждани развиват. Всички държави членки трябва да правят повече, България не е изключение“, изтъква още малтийският комисар.

По думите му, ако не бъдат взети спешни и реални мерки, стандартите за качество на въздуха ще продължат да бъдат нарушавани и след 2020 г. Към момента, Стратегията на ЕС за качеството на въздуха има за цел спазване в пълна степен на съществуващото законодателство относно качеството на въздуха до 2020 г. и определя дългосрочни цели за 2030 г. Отделно, Директивата относно шума в околната среда помага да се определят нивата на шума в рамките на ЕС и да се предприемат необходимите мерки, за да бъдат намалени до приемливи равнища.

Вела обясни, че ще се започне още по-активна борба за рециклиране. По думите му към момента едва 30% от използваната пластмаса се рециклира. Европейката комисия и Европейския парламент са си поставили цел до 2030 г. пластмасата да се рециклира напълно.

Европейската комисия ще предприеме действия срещу всяка държава, включително и България, ако има нарушение на европейските директиви.

Предстои и ревизия на директивата за питейната вода. Министрите на екологията на държавите от ЕС ще обсъждат екоинициативи и по-добрата регулация. Всички тези теми ще бъдат на дневен ред по време на българското председателство на Съвета на ЕС.

В последно време темата е особено актуална и в нашето обществено пространство. В София средните стойности за замърсяването с фини прахови частици във въздуха са 70 микрограма за кубичен метър. Най-силно е замърсяването по някои от главните и най-натоварени булеварди. Като цяло в страната най-замърсен е въздухът в Югозападна България.