Жените в Европа печелят с 16.2% по-малко от мъжете. Тази разлика в заплащането е несправедлива не само по принцип, а и на практика. Тя поставя жените в положение на несигурност по време на тяхната кариера и в още по-голяма степен след тяхното пенсиониране, като разликата в пенсиите на мъжете и жените достига 36.6%“.

Това заявиха еврокомисарят за правосъдието, потребителите и равенството на половете Вера Йоурова, еврокомисарят за заетостта, социалните въпроси, професионалната квалификация и трудовата мобилност Мариане Тисен и заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс.

Изказването им бе по повод предстоящия на 3 ноември Ден на равното заплащане в ЕС. С него се отбелязва момента от годината, в който жените символично престават да получават заплащане за своя труд до края на работната година за разлика от своите колеги мъже, докато остават още 16% от работната година, се казва в съобщение на пресслужбата на еврокомисията.

Според изявлението на тримата представители на институцията „жените и мъжете са равни. Това е една от фундаменталните ценности на ЕС. Но всъщност жените все още работят безплатно в продължение на два месеца всяка година в сравнение със своите колеги мъже“. „Повече не можем да толерираме това положение“, допълват те.

Според еврокомисията факторите, на които се дължи разликата в заплащането на жените и мъжете, са многобройни: жените по-често работят на непълно работно време, сблъскват се с корпоративния „стъклен таван“, работят в по-ниско платени отрасли или често трябва да поемат основната отговорност в грижата за своите семейства.

Въпреки че няма незабавно решение за преодоляване на това неравенство, съществуват начини за постигане на конкретни промени. Комисията представи редица предложения за справяне с този проблем на работното място и у дома. Наложително е те да бъдат доразвити от Европейския парламент и от държавите членки в рамките на Съвета с оглед на постигането на конкретни резултати, например като се подобрят правата на работещите родители и лицата, полагащи грижи, да вземат отпуск, за да се грижат за своите семейства.

Разликата в заплащането идва на фона на друга ключова разлика, този път с обратен знак. Независимо от догонващата роля във възнаграждението, жените в ЕС са по-образовани от мъжете и една трета са на ръководни постове. В почти всички държави членки делът на жените с висше образование е по-голям от дела на мъжете – 33% към 30%. Най-големите различия се наблюдават в балтийските държави членки и във Финландия, Швеция и Словения.