Европейската комисия ще увеличи инвестициите си в изкуствени интелект (ИИ) с още 1.5 млрд. евро за периода 2018 – 2020 г., като се надява това да доведе до привличането на допълнително частно финансиране в размер на 2.5 млрд. евро.

Целта е публично-частният сектор да инвестира в научни изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект и в резултат да заедно да се достигнат повече от 20 милиарда евро до края на 2020 г., съобщи Европейската комисия.

В областта на ИИ Европа разполага с научни изследователи, лаборатории и стартиращи предприятия на световно равнище. ЕС също така има силни позиции в областта на роботиката и е на водещо място в света в областта на транспорта, здравеопазването и производствените сектори, които следва да въведат ИИ, за да останат конкурентоспособни. Силната международна конкуренция обаче изисква координирани действия, за да може ЕС да бъде в авангарда на въвеждането на ИИ.

Комисията предлага подход с три направления: увеличаване на финансовата подкрепа и насърчаване на използването в публичния и частния сектор; подготовка за социално-икономическите промени, свързани с ИИ и осигуряване на подходяща етична и правна рамка.

В съответствие с декларацията за сътрудничество, подписана от 24 държави членки и Норвегия на 10 април 2018 г., беше поставено началото на работата на Комисията и държавите членки по изготвянето на координиран план за ИИ до края на годината. Комисията също така ще продължи да инвестира в ключови инициативи в областта на ИИ, включително в разработването на по-ефективни електронни компоненти и системи (като например чипове, специално разработени за операции на ИИ), компютри на световно равнище, както и водещи проекти в областта на квантовите технологии и “картографирането” на човешкия мозък.

Както при всяка друга революционна технология, някои приложения на изкуствения интелект могат да породят нови етични и правни въпроси, свързани с отговорността или евентуалното пристрастно вземане на решения. Новите технологии не следва да означават нови ценности, подчертават от Брюксел.