Европейската комисия предложи за разглеждане първоначален набор от идеи за модернизиране на СТО и за пригаждане на правилата на международната търговия към предизвикателствата на глобалната икономика.

На заседание в Женева, организирано от Канада по повод реформата на Световната търговска организация (СТО) и предвидено за 20 септември, ЕС представи на партньорите си своето виждане за тази реформа, очертано в публикуван на 18 септември документ.

При представянето на концептуалния документ на Комисията комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви, че нуждата от мерки за адаптацията на СТО към новите условия в световната търговия е видима.

Идеите за модернизация са свързани с три ключови области: актуализиране на набора от правила в областта на международната търговия, така че да обхванат днешната глобална икономика; укрепване на ролята на СТО като наблюдател и преодоляване на наблюдавания застой в системата за разрешаване на спорове на СТО.

От Брюксел припомнят, че сегашните правила за международната търговия не обхващат достатъчно например субсидиите.

ЕС вече започна съвместна работа с други партньори на СТО: със САЩ и Япония в рамките на тристранни обсъждания; с Китай в създадената за целта работна група на последната среща на върха между ЕС и Китай; с други партньори — последно на срещата на министрите на търговията на Г-20.

Реформата в СТО е особено актуална в контекста на предприетите от Доналд Тръмп търговски войни, например с Китай. ЕС продължава да бъде твърд поддръжник на многостранната търговска система. По тази причина Европейският съвет от 28—29 юни 2018 г. възложи на ЕК да прокара модернизация на СТО, за да може тя да се адаптира към променящия се свят и да се повиши ефективността ѝ.

През следващите седмици ЕС ще продължи да обсъжда тези първоначални идеи с различни партньори на СТО с цел да изготви конкретни предложения към СТО. Европейският парламент и Съветът ще бъдат подробно информирани за тези обсъждания.