Съветът на ЕС прие правила за подобряване на контрола на паричните средства, които се прехвърлят от и до общността, съобщи пресслужбата на Съвета.

Новите правила разширяват определението за парични средства, така че да обхванат не само банкнотите, но и чекове, пътнически чекове, предплатени банкови карти и злато. Правилата засягат също паричните средства, които се изпращат като пощенски, товарни или куриерски пратки.

С новото законодателство се разширява задължението на всеки гражданин, който влиза в ЕС или го напуска и носи парични средства на стойност 10 000 евро или повече. От пътуващите ще се изисква да заявяват паричните средства пред митническите власти, независимо дали ги пренасят в себе си, в багажа си или в превозно средство. При поискване от съответните власти гражданите ще трябва да покажат тези средства за проверка.

В случай че паричните средства са изпратени по друг начин („непридружени парични средства“), компетентните органи ще имат правото да изискват от изпращача или получателя да направи декларация за оповестяване на информация. Органите ще имат право да извършват проверки на всички пратки, пакети или транспортни средства, които могат да съдържат непридружени парични средства.

Държавите членки ще обменят информация, когато има индикации, че паричните средства имат връзка с престъпна дейност, която би могла да има отрицателни последствия за финансовите интереси на ЕС. Тази информация ще се предоставя и на Европейската комисия.

Новите правила не създават пречка държавите в ЕС да предвидят в своето законодателство допълнителни национални проверки върху движението на парични средства в Общността, стига тези проверки да бъдат съобразени с основните свободи.

Новите правила ще влязат в сила 20 дни след поместването им Официалния вестник на ЕС.

Действащите правила за движението на парични средства се прилагат от 15 юни 2007 г. и по тяхната сила пътниците, които преминават границите на ЕС, трябва да съобщават за парични средства на стойност 10 000 евро или повече (или тяхната равностойност) пред митническите власти.

Промените са необходими, защото терористите и престъпниците са открили начини да преодоляват досегашните изисквания. Престъпните групи, чиито незаконни дейности са свързани с големи обеми парични средства, трябва да бъдат възпрепятствани да се възползват от пропуските в законодателството.