Европейският съюз ще сложи край на ограниченията върху продажбата на слънчеви панели от Китай. Европейската комисия, която координира търговската политика на ЕС, заяви, че рестрикциите ще бъдат вдигнати в понеделник, 3 септември, което според европейските производители ще доведе до вълна от евтин внос и ще ги засегне негативно.

За пръв път ЕС наложи антидъмпингови и антисубсидийни мерки за китайските слънчеви панели, вафли и клетки през 2013 г. и ги удължи с 18 месеца през март миналата година.

На китайските производители е разрешено да продават соларни продукти в Европа без мита, ако го правят на или над постепенно намаляващата минимална цена. Ако се продават по-евтино, те подлежат на мита до 64.9 процента.

Комисията заяви, че е в интерес на ЕС  мерките да отпаднат, като се има предвид целта на блока да увеличи предлагането на енергия от възобновяеми източници. Също така ефектът от мерките е намалял с течение на времето, което позволява цените на вноса да се приведат лесно в съответствие с цените на световните пазари.

SolarPower Europe, която представлява вносители и монтажници, описва този ход като „повратен момент“ за европейската слънчева индустрия и премахва най-голямата бариера за растежа на сектора.

Говорител на китайското правителство заяви, че страната приветства решението на ЕС да спре рестрикциите срещу вноса на китайските соларни панели. Разрешаването на въпроса е резултат от вниманието на лидерите на двете страни и общите усилия на правителствата и индустрията. Това ще възстанови нормалните пазарни условия в търговията между Китай и ЕС със соларни панели и ще предостави по-стабилна и по-предвидима бизнес среда, за да могат двете наистина да реализират взаимна изгода и интереси в тази сфера.

Европейският съюз е изправен пред деликатната ситуация да балансира между интересите на производителите от ЕС и на вносителите и монтажниците, които настояват за намаляване на разходите за производство на слънчева енергия.

ЕС ProSun, представляваща  производители от ЕС, които през 2012 г. внесоха жалба срещу китайския внос, която настоява не само да не се облекчават мерките, но и да се затегнат. Според обединението облекчаването на достъпа на китайските панели ще е „опустошително“ за европейските производители.

През 1997 г.  ЕС си постави за цел до 2010 г. делът на възобновяемите енергийни източници, в т.ч. и соларни панели, да достигне 12 процента от потреблението на енергия и 22.1 процента от потреблението на електроенергия, като бяха определени и примерни цели за всяка държава членка. Липсата на напредък в постигането на целите за 2010 г. доведе до приемането на по-всеобхватна законодателна рамка в областта, в резултат на която е и сегашното решение за либерализация на пазара.